Betragt verden fra et nyt sted

AARHUS TEATER RYKKER UD AF HUSET OG INVITERER TIL AT OPLEVE BY OG LAND MED NYE ØJNE.

UDFLUGTEN er en charmerende bastard, en scene i krydsfeltet mellem teater, billedkunst, koreografi, musik og film.
UDFLUGTENs forestillinger vil aldrig foregå i Aarhus Teaters bygning men altid på særlige steder udenfor teaterets matrikel.

Fra august 2015 og frem mod sensommeren 2017 kan der opleves syv større og mindre værker, som på hver sin måde sprænger rammerne for, hvad teater er og kan være.  Hvert værk inviterer til at betragte verden fra et nyt sted. UDFLUGTEN giver publikum en eksklusiv, ny udsigt og mulighed for at opleve oversete steder eller områder, der normalt er lukkede for offentligheden. 

--> UDFLUGTEN er støttet af Bikubenfonden

UDFLUGTEN gennemføres takket været et generøst bidrag på knap 1,6 mill. fra Bikubenfonden, som visionært støtter kunst og kultur og sociale formål ved at støtte og udvikle udvalgte projekter af høj kvalitet.

UDFLUGTEN er et tværæstetisk projekt udviklet af instruktør Anne Zacho Søgaard og dramaturg Tine Byrdal Jørgensen, som også er kuratorer på projektet.  Projektet vil strække sig over fra august 2015 og frem til 2017 og har indtil videre syv projekter på plads, hvoraf de fire er fordelt i denne sæson med to i efteråret og to i foråret.

--> Bliv bevæget mens du bevæger dig

UDFLUGTEN leger med publikums forventning og byder på overraskende oplevelser af høj, kunstneriske kvalitet. Den fysiske og mentale bevægelse er omdrejningspunktet i alle værker. Hvad enten det er til lands til vands eller i luften. En del af iscenesættelserne vil indeholde publikumsinddragende elementer, mens andre holder fast i publikums klassiske privilegium som betragtere.

--> Et samarbejde mellem flere institutioner i Aarhus

UDFLUGTEN samarbejder med byens institutioner og organisationer såsom ARoS, Aarhus Filmværksted, Aarhus Domkirke, Secret Hotel samt nationale og internationale kunstnere.

Logo Stoettet Af

Værker under Udflugten 15/16

 

Udflugten bød i Sæson 15/16 på følgende værker:

A WAY var et publikumsinvolverende og stedsspecifikt værk, hvor vandring, landskab og biografiske fortællinger smeltede sammen til et kunstværk. Motiverne fra ”Alice i Eventyrland” var udgangspunktet for en surrealistisk rejse ind i Mols Bjerge, som udgjorde den scenografiske ramme. Mens publikum vandrede rundt på veje og vildveje i dette vindblæste landskab, stødte de på symbolske fortællinger om “veje i livet”.
En co-produktion med Secret Hotel og den tyske instruktør Uta Plate

ET SPØRGSMÅL OM TRO tog sit afsæt i Bispetorv, hvor Aarhus Domkirke (og teatret) udgør nogle af de ældste dele af byen. Som både geografisk og religiøst centrum for byen, er det nærliggende at spørge, hvilken rolle tro har betydet for aarhusianerne, både historisk og i nutidens multikulturelle bybillede. Præsenteredes i samarbejde med Aarhus Domkirke

 
LUKKETID var et performativt korværk i det tomme museum efter lukketid. Et performativt korværk; en lydkomposition, du som publikum bevægede dig igennem, fra stilhed til sfærisk musik. Her i spændingsfeltet imellem personalets dagligdags tanker, og Kunstens højstemte aura, føredes man på en kontemplativ rejse ind i museets skjulte mellemrum.
Lukketid var et tværæstetisk samarbejde imellem ARoS og Aarhus Teater.


NÆSTE STOPPESTED
var første værk under UDFLUGTEN og bød på en bustur gennem Aarhus og omegn planlagt af tilfældigheder. Forestillingen opfordrede publikum til selv at opleve og sanse byen på en ny måde ved at tage en tilfældig bus en tilfældig rute.

Læs mere om de fire værker her

Lidt om udflugten