Brug boksene her til at navigere på siden eller klik tilbage til hovedmenuen

Materialer 

Deltagerne siger

Pressen sige

Arkiv 

Plakater

Forskningsrapport og opsummering

Scenekunst i den åbne skole

I forbindelse med projektet Ej blot til lyst er der udviklet en forskningsrapport 

Hent forskningsrapport: "Skolen i lære på teatret" (pdf)

Hent opsummeringen: "Mod krop og drama i danskfaget" (pdf)

 

Hvad er Ej blot til lyst?

Bliv klogere på tankerne bag projektet og se hvem der deltager

Ej blot til lyst er Aarhus Teaters teaterpædagogiske projekt, som vi laver i partnerskab med 6 folkeskoler i Aarhus og Odder Kommune. Projektet strækker sig over tre år med begyndelse i efteråret 2015.

Formålet med Ej blot til lyst er undersøge, hvad scenekunsten og æstetiske læreprocesser kan bidrage med i folkeskolens danskundervisning både i forhold til læringsmål og elevernes generelle dannelsesproces. Vi har særligt fokus på kompetenceudvikling af dansklærerne i forhold til at arbejde med scenekunst i undervisningen. 

Metoden er en blanding af workshops for lærere, workshops med lærere og elever og ikke mindst det konkrete møde med Aarhus Teater, blandt andet i form af forestillinger og møder med det kunstneriske personale.

Kvantitative mål: I projektperioden vil 2.250 elever i folkeskolens indskoling, mellemtrin og udskoling og 450 dansklærere have deltaget i Ej blot til lyst.

Partnerskoler: Aarhus Teater realiserer Ej blot til lyst i et forpligtende samarbejde med

- Samsøgades Skole
- Vorrevangskolen
- Skjoldhøjskolen
- Engdalskolen
- Tranbjergskolen
- Skovbakkeskolen (Odder).

Styregruppen består af

- Martin Appel Loft, skoleleder Samsøgades Skole
- Kirstens Sestoft, dansklærer Skjoldhøjskolen
- Lisbet Hastrup Clausen, lektor i Dansk, Læreruddannelsen i Aarhus, VIAUC
- Ida Krøgholt, phd, lektor Institut for Kommunikation og kultur -
  Dramaturgi, Aarhus Universitet
- Ina Rathmann, cand. Pæd. Psych. og pædagogiske konsulent
- Henning Kærsgaard, direktør Aarhus Teater

Aarhus Teaters hold bag Ej blot til lyst er

- Stine Guldborg, lærer og teaterpædagog
- Jette Riise, lærer og teaterpædagog
- Morten Daugbjerg, pressechef og leder af Aarhus Teater Læring

Læs mere om teamet

Læreruddannelsen i Aarhus indgår som danskfaglig sparringspartner og Aarhus Universitet står i samarbejde med Freie Universität, Berlin for at følge og analysere Ej blot til lyst-projektet. Resultaterne præsenteres i en afsluttende rapport i 2018.

Bæredygtighed er et centralt succeskriterium og derfor vil der løbende laves evalueringer og justeringer, så idéerne i Ej blot til lyst kan leve videre efter projektperioden. Vidensdeling er også en vigtig faktor for projektets succes – vi deler gerne ud af vores viden og tager imod faglige indspark med kyshånd.

Ej blot til lyst har et samlet budget på 3 mio. kr. Projektet støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål med 2.15 mio. kr. Resten finansieres af Aarhus Teater.

Kontakt os på atl@aarhusteater.dk eller find øvrig kontaktinformation her

Mød holdet bag Ej blot til lyst

Hvadenten du er skoleleder, underviser, elev eller journalist med interesse for området kan du møde følgende: 

- Stine Guldborg, lærer og teaterpædagog
- Jette Riise, lærer og teaterpædagog
- Trine Anja Petersen, cand.mag. i dramaturgi og teaterpædagog
- Anne Basse, cand.mag. i dramaturgi og teaterpædagog
- Morten Daugbjerg, pressechef og leder af Aarhus Teater Læring

 

Stinne Guldberg 100X100

Stine Guldborg Lærer og teaterpædagog
Jeg er uddannet lærer fra VIA University College, læreruddannelsen i Aarhus og har derudover en MA i teaterpædagogik fra Universität der Künste, Berlin. Jeg har altid haft en særlig interesse for scenekunsten og det teaterpædagogiske felt. I mit arbejde som lærer har jeg altid været optaget af at tage afsæt i de æstetiske læreprocesser og anvende den skabende krop. Desuden har jeg en lang erfaring med den teaterpædagogiske praksis. 

Jette Riise

Jette Riise Lærer og teaterpædagog
Jeg er uddannet folkeskolelærer med en diplomuddannelse i drama/teater fra Aarhus Fælles Seminarium. Jeg har mange års erfaring som teaterunderviser i forskellige  sammenhænge lige fra Aarhus Ungdomsskole, Sabro Korsvejs Skole og ikke mindst Filurens Teaterskole; alle steder både som teaterunderviser og iscenesætter.  Derudover har jeg stået for og deltaget i en lang række projekter som Krammeskolen på Smuk Fest, MC Music – et koncept der på kreativ vis bidrager til sundhedsdebatten, passioneret deltager i ”BurningMan” festivalen i Nevada Ørkenen, udvikler af teambuilding projekter med teater og drama som ramme og senest som tovholder/skuespiller på Vovemods happenings. 

Trine Anja Petersen

Trine Anja Petersen Cand. mag. i dramaturgi og teaterpædagog
Jeg har studeret dramaturgi på Aarhus Universitet og blev færdig med kandidaten i 2017. Gennem min studietid har jeg været optaget af æstetiske læreprocesser og hvordan krop og iscenesættelse af læringssituationer kan være katalysatorer for læring, kreativitet og nysgerrighed – og ikke mindst, hvordan man så formidler det værktøj videre til virkelighedens lærere, som vi gør i Ej blot til lyst. Jeg har fulgt Ej blot til lyst tæt siden 2016 først som del af mit studie og siden som ansat. Jeg har en god portion teaterpædagogisk praksiserfaring fra teaterundervisning af børn og unge på Aarhus Teater og som instruktør på flere forestillinger.

Anne BasseAnne Majgaard Basse  cand.mag. i Dramaturgi og teaterpædagog
Som cand.mag. i dramaturgi fra Aarhus Universitet (2017) besidder jeg specialiseret viden om teaterfaget i teori og praksis. For mig er teater nærværende i alle livets forhold, hvorfor jeg i høj grad interesserer mig for de antropologiske, psykologiske og filosofiske aspekter af teaterfaget. Disse interesser bringer jeg, sammen med min faglige viden om teaterpædagogik og æstetiske læreprocesser, i spil, når jeg i praksis underviser børn og unge på Aarhus Teaters skrive- og teaterværksteder. Arbejdet med børn og unge betyder meget for min motivation til at undervise, da læringspotentialet er stort for både dem og mig. Som underviser er det vigtigt for mig at skabe trygge rammer for elevernes kreative udfoldelse, hvorved jeg ønsker at udfordre og støtte elevernes personlige udvikling. Jeg har siden 2015 fulgt projektet Ej Blot Til Lyst nøje som forskningsassistent for Ida Krøgholt. I efteråret 2018 er jeg ansat som barselsvikar for Stine Guldborg.

Morten Daugbjerg 100X100

Morten Daugbjerg Pressechef og leder af Aarhus Teater Læring
Jeg er cand.mag. i dansk, fransk og kommunikation fra hhv. Aarhus Universitet, Stockholms Universitet og Université Stendhal i Grenoble, Frankrig. Mit arbejdsliv begyndte på børne- og ungdomsteatret BaggårdTeatret i Svendborg, hvor jeg var i 7 år. Først som kommunikationsansvarlig, siden som (administrativ) leder af teatret. På BaggårdTeatret opstod min interesse for teater for børn og unge og ikke mindst det teaterpædagogiske felt. 

Materialer fra Ej blot til lyst - skoleåret 17/18

Her finder du lærermaterialer fra Ej blot til lyst for sæson 2017/18. Materialerne henvender sig primært til de seks deltagende folkeskoler i Ej blot til lyst-projektet. Men interesserede i teaterpædagogik og læring i folkeskolens danskundervisning kan med fordel også lade sig inspirere.

I sæson 2017/18 udarbejder vi lærermaterialer til forestillingen Narnia. 

Narnia

Hent lærermateriale som pdf
Læs lærermateriale online

Yderligere materialer til brug i undervisningen: 

Lydbibliotek
Teaterkort
Refleksionskort
Pictogrammer

Plakater

 

Her finder du tre plakater, som du kan printe ud og hænge op i klassen. 

Brug dem som inspiration til jeres arbejde i klassen eller som et minde til en anderledes oplevelse i fælleskabet. 

  • ”Min teateroplevelse”  
    Plakaten kan bruges som afsæt til en samtale om teatrets virkemidler, teaterforestillinger og teateroplevelser.

Minteateropl (1)   Minteateropl Uden Tekst (1)

            Download med tekst                          Download uden tekst

 

  • Feedback-plakat
    Plakaten bruges af eleverne, når de giver hinanden feedback på deres visninger med krop og stemme.     

Aarhus Teater Læring _Krop Og Drama _plakat _A3_print (2)    

      Download feedback-plakat

Forskeren siger om Ej blot til lyst

Ida Krøgholt fra Aarhus Universitet (Institut for Kommunikation og Kultur, Dramaturgi) udarbejdede i maj 2017 en delrapport, da projektet var halvvejs i sit 3årige forløb. 

Hent rapporten med delresultater fra Ej Blot Til Lyst her (pdf) 

Deltagerne siger om Ej blot til lyst

"Tydelig forskel på elevernes kompetencer før og efter"

"De der normalt er tilbageholdende bliver pludselig aktive og sprudlende"

"Det intensiverer elevernes læring"

Læs længere udtalelser fra hhv. en skoleleder og en dansklærer herunder. 

Martin Loft, skoleleder

Martin Appel Loft”Mennesket bliver menneske gennem opdragelse” 

– Citatet stammer fra Immanuel Kant, men kan stadig minde os om, at vi som skoleledere har en forpligtelse til at være med til at skabe rum, der støtter op om lærerne og de pædagogiske rammer og metoder. Rum, som understøtter udviklingen af ”det hele menneske”, som man med et måske lidt gammeldags begreb kalder det, siger Martin Loft.

 

Han pointerer, at skolen inden for de sidste 10-15 år er blevet mere teknisk i den forstand, at der er et øget fokus på det, man kan måle og dokumentere – frem for de bredere kompetencer. Og selvom det ifølge skolelederen er udmærket at måle, så bliver det farligt, hvis man udelukkende beskæftiger sig med det aspekt ved at drive skole.

– Vores formålsparagraf lister tre overordnede mål med skolen, som handler om faglig indlæring, personlig udvikling og social dannelse. Alle tre punkter bør indgå i enhver læringsaktivitet. Står de isoleret, lærer vi reelt ikke længere noget. For mig at se, har vi med Ej blot til lyst en enestående mulighed for at skabe en reel læring mellem det formelle og det uformelle læringsrum.

Sansernes styrke i indlæringen

Projektet er målrettet dansklærerne og danskundervisningen, men den naturfagsuddannede skoleleder sammenligner gerne med et eksempel fra biologiundervisningen:

– Skal man undervise i kredsløbet i en dansk, løvfældende skov, vil man typisk tage ud at kigge i skoven fire gange i løbet af året. Hvis man kun læser om kredsløbet, får man ikke hele sanseapparatet i gang; man oplever ikke, hvad der sker, når man står i sådan en efterårsskov, hvor der jo er en helt særlig duft. Skal man lære, hvordan det er at være i en skov, skal man have lugtene og lydene med, man skal pille barken af en gammel væltet stamme og se, hvordan det myldrer ud med småkravl.

Martin Loft mener, at man med Ej blot til lyst på samme måde får sanserne i spil i indlæringen, da man her bevæger sig i en teaterramme, der byder på helt nye indtryk. Hvordan lugter der eksempelvis i skuespillernes prøvesal? Eller på malersalen?

– Et andet vigtigt aspekt ved at bruge Aarhus Teater som uformelt læringsrum er, at børnene oplever teatret som en arbejdsplads. Et sted, hvor folk også har job i billetsalget, i lys- og lydafdelingen, i økonomiafdelingen og ikke kun som skuespillere. Det er også med til at give læring og dannelse.

 Faglig kompetenceudvikling i fokus

– Fokuspunktet for Ej blot til lyst er jo en faglig kompetenceudvikling af dansklærerne. Derfor har jeg personligt valgt at give lærerne mulighed for at tage af sted hele dansk-faggruppen, da det giver identitet, fælles oplevelser og dermed et fælles erfaringsgrundlag. 

Martin Loft tror på, at det foruden at virke engagerende vil styrke den enkelte lærers egen udvikling og gøre det nemmere at implementere og fastholde den nye viden og de nye redskaber i undervisningen.

– Derudover har vi som skoleledere en forpligtelse til også at bakke op om det, der ligger ud over selve undervisningen og forestillingerne. Her tænker jeg først og fremmest på det stykke dokumentations- og evalueringsarbejde, som teatret i samarbejde med Aarhus Universitet har tilrettelagt for at kvalificere Ej blot til lystrentforskningsmæssigt. Her skal vi selvfølgelig stille op til de planlagte evalueringer.

Skolelederen har desuden valgt selv at fungere som kontaktperson på projektet, fordi han gerne vil sende et signal til både lærerstaben og Aarhus Teater om, at Samsøgades Skole finder projektet relevant og vigtigt. 

Læring på alle niveauer

– Skoler er jo også kulturinstitutioner og dannelsessteder, og hvis ikke man som skoleleder skulle gå forrest i forhold til at signalere dette, hvem skulle så? Det at gå i skole er i sig selv at være en del af en sammenhæng, og ifølge den nye folkeskolereform har vi en lovfæstet forpligtelse til at drive åben skole og involvere os med det omliggende samfund. Så igen; hvis ikke vi som skole i Aarhus midtby skulle gå med i et projekt med en gammel, velrenommeret kulturinstitution i hjertet af byen, hvem skulle så?

Martin Loft understreger endnu engang, at projektets styrke netop er, at det dannelsesmæssige aspekt i Ej blot til lyst udfolder sig som en del af et kompetenceløft hos lærerne, der så igen sikrer opfyldelsen af konkrete, danskfaglige læringsmål.

– Det er et vildt godt projekt, som jeg er meget glad for, vi er en del af. Og jeg tror, at lærere og alle elever kan få en masse ud af det. Det gælder også den dygtige pige, der med de nye rammer måske bliver skubbet lidt ud af sin komfortzone – og på den måde vokser.

Kirsten Sestoft, dansklærer

Kirsten Sestoft      ”Giv mig en oplevelse – og jeg glemmer det aldrig”

– Det helt centrale for mig er, at Ej blot til lyst er en gave, der giver os mulighed for et kompetenceløft, vi ikke ser til daglig. Projektet er en sjælden mulighed for at kvalificere den fag-faglige dimension i danskundervisningen ud over de enkelte forestillinger, vi tager vores elever med til. Hele ideen bag og opbygningen af Ej blot til lyst ligger fuldstændig i tråd med det, som står i Fælles Mål, siger Kirsten Sestoft.

 Hun understreger, at netop set gennem Fælles Mål, står man som danskærer med et fag, som er helt enormt – og som i hvert fald i forhold til læsning også er alle fags moder. Der er næsten ingen grænser for, hvad man skal lære sine elever. Dramadelen er en mindre del af den store helhed, men ifølge den erfarne lærer er en vigtig del. Og med Ej blot til lyst får lærerne værktøjer til at agere i dramadelen – også efter projektet er slut.

 – Det gælder fra den allermest teaternørdede til den dygtige dansklærer, der ikke på forhånd har noget særligt bånd til teatret. Faktisk er det måske denne lærer, som har størst brug for at få fingre i de redskaber og få den forståelse under huden, som Ej blot til lyst byder på.

 Kierkegaard og kroppen

– ”Fortæl mig noget, og jeg vil glemme det. Vis mig noget, og jeg husker det måske. Giv mig en oplevelse, og jeg glemmer det aldrig”, har Kirkegaard sagt. Jo mere involverede vi er, jo bedre lærer vi, kunne man også sige. Det handler om at have en sund kobling mellem hoved og krop, men vi er generelt for lidt i vores krop. Det gælder også børnene.

Det er måske også derfor, mener Kirsten Sestoft, at mange er en smule berøringsangste i forhold til selve den udøvende del af dramaundervisningen. Den del, der handler om få krop og stemme og mimik på. Og den del, som den ellers erfarne teatergænger og litterært stærke dansklærer også selv kan have det lidt svært med.

– Men her er Ej blot til lyst en gave og en ekstremt raffineret udgave af de lærerkurser, vi allerede kender fra Aarhus Teater. Det er praksisnært, og jeg kan gå direkte hjem og bruge det i undervisningen. Her får vi som dansklærere redskaber og øvelser, som er generelle og lige gyldige for enhver tekst og enhver ramme.

Udtryk der gør indtryk

At oplevelser kan virke endog meget stærkt, som Kierkegaard siger, og kan bringe erkendelser med sig, har Kirsten Sestoft flere gange selv erfaret, når hun har haft elever med i teatret.

– Jeg var blandt andet med en klasse inde at se Opgang2’s dramatisering af Naja Marie Aidt-novellen Som englene flyver. Historien udspiller sig i en relativt barsk ungdomskultur, hvor en af hovedkaraktererne, Creepy, fx bruger en kiste som seng. Da man ser den unge mand ligge i kisten i en dødelignende søvn, krakelerer en af mine elever – og styrter ud ad teatret. Hun havde kort tid forinden mistet sin bror og havde følt sig meget alene om det, der var sket. Og om sorgen. Men nu genkendte hun pludselig sig selv og sine følelser i det, der skete på scenen.

Kirsten Sestoft fortæller også, at en elev med en barsk bagage oplevede, at det simpelthen var hendes historie, der blev gestaltet på scenen. Og pointen er selvfølgelig, at eleverne med den nære og intense teateroplevelse både mærker og erkender, at de netop ikke er alene med det, de nu går og tumler med.

 Partnerskab på tværs

– Jeg håber og tror, at Ej blot til lyst vil være med til at etablere et partnerskab mellem teater og skole samt en kultur, som kommer til at række langt ud over dansklærerstaben. At det er et 3-årigt forløb har stor betydning. For jo flere lærere og elever, der deler oplevelser, erfaringer og viden fra forløbet, jo flere er vi, som kan være med til at forankre kulturen på skolerne.

Hun glæder sig også til gennem evalueringer at bidrage til det forskningsmæssige aspekt af projektet. For det er jo netop evalueringsdelen, siger hun, der for lærerne skal løfte Ej blot til lyst op på et metaniveau, hvor man også udvikler sig gennem evalueringens kig på egen virkning i undervisningssituationen.

– Med dette kompetenceløft er der ikke tale om et enten/eller, men et både/og, hvor vi opnår ”det fælles tredje” med teaterfolkene. Vi får mulighed for at give vores elever en anden vinkel på dannelse og udviklingsmuligheder ved i højere grad at integrere de fantastiske værktøjer, der ligger i scenekunstens verden. Uanset om der drejer sig om krop, stemme, retorik. Om analyse og fortolkning. Om skriftlighed – eller om det litteraturhistoriske aspekt.

Arkiv fra Ej blot til lyst sæson 2016/17

Vi har her samlet læringsmaterialerne fra de tidligere sæsoner på Ej Blot Til Lyst.

SÆSON 2016/17

Her finder du de Ej blot til lyst-lærermaterialer, vi har udarbejdet til tre forestillinger i sæson 2016/17.

Hc Andersen Lever

H.C. ANDERSEN LEVER! Gæstespil fra BaggårdTeatret
Til 1. og 2. klasse
Scala 12. -15. oktober 2016

Hent lærermaterialet til H.C. Andersen Lever! (pdf)
Læs lærermaterialet til H.C. Andersen Lever! (online)

Hør musikken - "Moderen" af Carl Nielsen

Hent tre skoleplakater fra Ej blot til lyst

Læs om selve forestillingen

Video: Instruktørens arbejde med computerfigurer

Video: Sådan arbejder Ællingen og Klodshans i virkeligheden

Video: Skuespilleren om at arbejde sammen med Klods-Hans

Video: Klods-Hans fortæller om stykket

Fakiren Fra Bilbao

FAKIREN FRA BILBAO Af Bjarne Reuter 
Til 5.-6. klasse
Store Scene 18. november - 21. december 2016

Hent lærermaterialet til Fakiren fra Bilbao (pdf)
Læs lærermaterialet til Fakiren fra Bilbao (online)

Hent tre skoleplakater fra Ej blot til lyst

Læs om selve forestillingen

 

 

 

Habibi

HABIBI Opgang2 Turnéteater
Til 7. og 8. klasse
Scala 14. - 25. marts 2017

Hent lærermaterialet til HABIBI (pdf)
Læs lærermaterialet til HABIBI (online)

Hent uddrag fra manuskriptet
Lyt til titelsangen fra forestillingen

 

 

Arkiv fra Ej blot til lyst sæson 2015/16

Vi har her samlet læringsmaterialerne fra de tidligere sæsoner på Ej Blot Til Lyst.

SÆSON 2015/16

Her finder du de Ej blot til lyst-lærermaterialer, vi har udarbejdet til tre forestillinger i sæson 2015/16.

Snedronningen

SNEDRONNINGEN 13. nov - 20. dec. 2015

Arbejdshæfte til 2. klasse
Arbejdshæfte til 3.-4. klasse
Soundscapes: 
Karen Byr Til Engil Fra: Jóhann Jóhannsson: ”Englabörn” (2002)
First Snowflakes Fra: Glass Duo: “Glassified” (2015)

Lars Ole Plakat

LARS OLE 5.C 20. april - 24. maj 2016

Arbejdshæfte til 5.-6. klasse

Sunny Side Logo

SUNNY SIDE 23. feb. - 05. marts 2016

Arbejdshæfte til 7.-8. klasse