Forskningsrapport og opsummering

Scenekunst i den åbne skole

I forbindelse med projektet Ej blot til lyst er der udviklet en forskningsrapport 

Hent forskningsrapport: "Skolen i lære på teatret" (pdf)

Hent opsummeringen: "Mod krop og drama i danskfaget" (pdf)

 

Hvad er Ej blot til lyst?

Bliv klogere på tankerne bag projektet og se hvem der deltager

Ej blot til lyst er Aarhus Teaters teaterpædagogiske projekt, som vi laver i partnerskab med 6 folkeskoler i Aarhus og Odder Kommune. Projektet strækker sig over tre år med begyndelse i efteråret 2015.

Formålet med Ej blot til lyst er undersøge, hvad scenekunsten og æstetiske læreprocesser kan bidrage med i folkeskolens danskundervisning både i forhold til læringsmål og elevernes generelle dannelsesproces. Vi har særligt fokus på kompetenceudvikling af dansklærerne i forhold til at arbejde med scenekunst i undervisningen. 

Metoden er en blanding af workshops for lærere, workshops med lærere og elever og ikke mindst det konkrete møde med Aarhus Teater, blandt andet i form af forestillinger og møder med det kunstneriske personale.

Kvantitative mål: I projektperioden vil 2.250 elever i folkeskolens indskoling, mellemtrin og udskoling og 450 dansklærere have deltaget i Ej blot til lyst.

Partnerskoler: Aarhus Teater realiserer Ej blot til lyst i et forpligtende samarbejde med (2018/19):

 • Samsøgades Skole
 • Vorrevangskole
 • Engdalskolen
 • Tranbjergskolen
 • Lisbjergskole

Styregruppen består af

 • Martin Appel Loft, skoleleder Lisbjergskole
 • Kirstens Sestoft, dansklærer Skjoldhøjskolen
 • Jan Frydensbjerg, Lisbjergskole
 • Lisbet Hastrup Clausen, lektor i Dansk, Læreruddannelsen i Aarhus, VIAUC
 • Ida Krøgholt, phd, lektor Institut for Kommunikation og kultur - Dramaturgi, Aarhus Universitet
 • Ina Rathmann, cand. Pæd. Psych. og pædagogiske konsulent
 • Allan Aagaard, direktør Aarhus Teater

Aarhus Teaters hold bag Ej blot til lyst er

 • Stine Guldborg, lærer og teaterpædagog
 • Jette Riise, lærer og teaterpædagog
 • Trine Anje Petersen, dramaturg og teaterpædagog
 • - Morten Daugbjerg, leder af Aarhus Teater Læring og kommunikationschef

Læs mere om teamet

Læreruddannelsen i Aarhus indgår som danskfaglig sparringspartner og Aarhus Universitet står i samarbejde med Freie Universität, Berlin for at følge og analysere Ej blot til lyst-projektet. Resultaterne præsenteres i en afsluttende rapport i 2018.

Bæredygtighed er et centralt succeskriterium og derfor vil der løbende laves evalueringer og justeringer, så idéerne i Ej blot til lyst kan leve videre efter projektperioden. Vidensdeling er også en vigtig faktor for projektets succes – vi deler gerne ud af vores viden og tager imod faglige indspark med kyshånd.

Ej blot til lyst har et samlet budget på 3 mio. kr. Projektet støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål med 2.15 mio. kr. Resten finansieres af Aarhus Teater.

Kontakt os på atl@aarhusteater.dk eller find øvrig kontaktinformation her

Mød holdet bag Ej blot til lyst

Hvadenten du er skoleleder, underviser, elev eller journalist med interesse for området kan du møde følgende: 

 • Stine Guldborg, lærer og teaterpædagog
 • Jette Riise, lærer og teaterpædagog
 • Trine Anja Petersen, cand.mag. i dramaturgi og teaterpædagog
 • Anne Basse, cand.mag. i dramaturgi og teaterpædagog
 • Jonas Rasmussen, cand.mag. i musikvidenskab og dramaturgi
 • Mette Marie Bitsch d´Souza, cand. mag i dramturgi og dramaturg på Aarhus Teater 
 • Tine Voss Ilum, cand. mag i dramaturgi og dramaturg på Aarhus Teater
 • Morten Daugbjerg, pressechef og leder af Aarhus Teater Læring

 

Stinne Guldberg 100X100

Stine Guldborg Lærer og teaterpædagog
Jeg er uddannet lærer fra VIA University College, læreruddannelsen i Aarhus og har derudover en MA i teaterpædagogik fra Universität der Künste, Berlin. Jeg har altid haft en særlig interesse for scenekunsten og det teaterpædagogiske felt. I mit arbejde som lærer har jeg altid været optaget af at tage afsæt i de æstetiske læreprocesser og anvende den skabende krop. Desuden har jeg en lang erfaring med den teaterpædagogiske praksis. 

Jette Riise

Jette Riise Lærer og teaterpædagog
Jeg er uddannet folkeskolelærer med en diplomuddannelse i drama/teater fra Aarhus Fælles Seminarium. Jeg har mange års erfaring som teaterunderviser i forskellige  sammenhænge lige fra Aarhus Ungdomsskole, Sabro Korsvejs Skole og ikke mindst Filurens Teaterskole; alle steder både som teaterunderviser og iscenesætter.  Derudover har jeg stået for og deltaget i en lang række projekter som Krammeskolen på Smuk Fest, MC Music – et koncept der på kreativ vis bidrager til sundhedsdebatten, passioneret deltager i ”BurningMan” festivalen i Nevada Ørkenen, udvikler af teambuilding projekter med teater og drama som ramme og senest som tovholder/skuespiller på Vovemods happenings. 

Trine Anja Petersen

Trine Anja Petersen Cand. mag. i dramaturgi og teaterpædagog
Jeg har studeret dramaturgi på Aarhus Universitet og blev færdig med kandidaten i 2017. Gennem min studietid har jeg været optaget af æstetiske læreprocesser og hvordan krop og iscenesættelse af læringssituationer kan være katalysatorer for læring, kreativitet og nysgerrighed – og ikke mindst, hvordan man så formidler det værktøj videre til virkelighedens lærere, som vi gør i Ej blot til lyst. Jeg har fulgt Ej blot til lyst tæt siden 2016 først som del af mit studie og siden som ansat. Jeg har en god portion teaterpædagogisk praksiserfaring fra teaterundervisning af børn og unge på Aarhus Teater og som instruktør på flere forestillinger.

Anne BasseAnne Majgaard Basse  cand.mag. i dramaturgi og teaterpædagog
Som cand.mag. i dramaturgi fra Aarhus Universitet (2017) besidder jeg specialiseret viden om teaterfaget i teori og praksis. For mig er teater nærværende i alle livets forhold, hvorfor jeg i høj grad interesserer mig for de antropologiske, psykologiske og filosofiske aspekter af teaterfaget. Disse interesser bringer jeg, sammen med min faglige viden om teaterpædagogik og æstetiske læreprocesser, i spil, når jeg i praksis underviser børn og unge på Aarhus Teaters skrive- og teaterværksteder. Arbejdet med børn og unge betyder meget for min motivation til at undervise, da læringspotentialet er stort for både dem og mig. Som underviser er det vigtigt for mig at skabe trygge rammer for elevernes kreative udfoldelse, hvorved jeg ønsker at udfordre og støtte elevernes personlige udvikling. Jeg har siden 2015 fulgt projektet Ej Blot Til Lyst nøje som forskningsassistent for Ida Krøgholt. I efteråret 2018 er jeg ansat som barselsvikar for Stine Guldborg.

Jonasrasmussen (1)

Jonas Rasmussen cand.mag. i musikvidenskab og dramaturgi
Jeg er så heldig at bruge begge mine fag fra universitetet i mit virke som hhv. teater- og skriveværkstedsunderviser v. ATL, siden foråret 2016, og som sang- og korunderviser på Kulturskolen Viborgs scenekunstafdeling, også siden foråret 2016. Den alsidighed disse stillinger rummer inspirerer mig, udfordrer mig og glæder mig hver gang, jeg underviser. De udgør dog kun ca. halvdelen af mit jobliv. 
Den anden halvdel fyldes af mit virke som sanger, musiker og performer i mange forskellige sammenhænge, hvad enten det er turneerende shows, koncerter eller som vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2018. 
Dualiteten i at få lov at udnytte både min teoretiske viden som underviser og praktiske kunnen som aktiv kunstner er for mig enormt motiverende, da det at have et ben i begge lejre, efter min mening, er kompetencestyrkende og enormt inspirerende. 

Mette Marie Bitsch DsouzaMette Marie Bitsch d´Souza  cand.mag. i dramaturgi og dramaturg på Aarhus Teater

 

 

 

Tine Voss IlumTine Voss Ilum  cand.mag. i dramaturgi og dramaturg på Aarhus Teater
Udannet i 2015 og arbejder som dramaturg på Aarhus Teater, samt laver forskellige freelance projekter. Hos ATL underviser jeg både i skrive- og teaterværksteder. Har en fast tro på, at teatret kan bevæge, berige og forandre.

 

Morten Daugbjerg 100X100

Morten Daugbjerg Pressechef og leder af Aarhus Teater Læring
Jeg er cand.mag. i dansk, fransk og kommunikation fra hhv. Aarhus Universitet, Stockholms Universitet og Université Stendhal i Grenoble, Frankrig. Mit arbejdsliv begyndte på børne- og ungdomsteatret BaggårdTeatret i Svendborg, hvor jeg var i 7 år. Først som kommunikationsansvarlig, siden som (administrativ) leder af teatret. På BaggårdTeatret opstod min interesse for teater for børn og unge og ikke mindst det teaterpædagogiske felt. 

Arkiv fra Ej blot til lyst - sæson 17/18

Her finder du lærermaterialer fra Ej blot til lyst for sæson 2017/18. Materialerne henvender sig primært til de seks deltagende folkeskoler i Ej blot til lyst-projektet. Men interesserede i teaterpædagogik og læring i folkeskolens danskundervisning kan med fordel også lade sig inspirere.

I sæson 2017/18 udarbejder vi lærermaterialer til forestillingen Narnia. 

Hent lærermateriale om Narnia som pdf
Læs lærermateriale om Narnia online

Yderligere materialer til brug i undervisningen: 

Lydbibliotek
Teaterkort
Refleksionskort
Pictogrammer

Arkiv fra Ej blot til lyst sæson 2016/17

Vi har her samlet læringsmaterialerne fra de tidligere sæsoner på Ej Blot Til Lyst.

SÆSON 2016/17

Her finder du de Ej blot til lyst-lærermaterialer, vi har udarbejdet til tre forestillinger i sæson 2016/17.

H.C. ANDERSEN LEVER! Gæstespil fra BaggårdTeatret
Til 1. og 2. klasse
Scala 12. -15. oktober 2016

Hent lærermaterialet til H.C. Andersen Lever! (pdf)
Læs lærermaterialet til H.C. Andersen Lever! (online)

Hør musikken - "Moderen" af Carl Nielsen

Hent tre skoleplakater fra Ej blot til lyst

Læs om selve forestillingen

Video: Instruktørens arbejde med computerfigurer

Video: Sådan arbejder Ællingen og Klodshans i virkeligheden

Video: Skuespilleren om at arbejde sammen med Klods-Hans

Video: Klods-Hans fortæller om stykket

FAKIREN FRA BILBAO Af Bjarne Reuter 
Til 5.-6. klasse
Store Scene 18. november - 21. december 2016

Hent lærermaterialet til Fakiren fra Bilbao (pdf)
Læs lærermaterialet til Fakiren fra Bilbao (online)

Hent tre skoleplakater fra Ej blot til lyst

HABIBI Opgang2 Turnéteater
Til 7. og 8. klasse
Scala 14. - 25. marts 2017

Hent lærermaterialet til HABIBI (pdf)
Læs lærermaterialet til HABIBI (online)

Hent uddrag fra manuskriptet
Lyt til titelsangen fra forestillingen

Arkiv fra Ej blot til lyst sæson 2015/16

Vi har her samlet læringsmaterialerne fra de tidligere sæsoner på Ej Blot Til Lyst.

SÆSON 2015/16

Her finder du de Ej blot til lyst-lærermaterialer, vi har udarbejdet til tre forestillinger i sæson 2015/16.

SNEDRONNINGEN 13. nov - 20. dec. 2015

Arbejdshæfte til 2. klasse
Arbejdshæfte til 3.-4. klasse
Soundscapes: 
Karen Byr Til Engil Fra: Jóhann Jóhannsson: ”Englabörn” (2002)
First Snowflakes Fra: Glass Duo: “Glassified” (2015)

LARS OLE 5.C 20. april - 24. maj 2016

Arbejdshæfte til 5.-6. klasse

SUNNY SIDE 23. feb. - 05. marts 2016

Arbejdshæfte til 7.-8. klasse