Værksted i præsentation og formidling

Bliv bedre til at formidle et fagligt stof

Atl Underside Formidling

Vidste du, at de første 20 sekunder i mødet med et andet menneske er afgørende for, hvordan vi synes om det andet menneske? 

Skal dine elever præsentere og formidle fagligt stof for klassen? Eller skal de inden længe til eksamen? Så er dette kursus relevant for jer! På kurset får eleverne redskaber fra skuespillerens værktøjskasse til at fremstå autentiske og formidlingsbevidste. De bliver kærligt og præcist guidet igennem forskellige teaterøvelser og får derigennem bevidsthed om, hvordan de rent kropsligt kan fremstå klare, tydelige og troværdige.

Vi undersøger og eksperimenterer med, hvordan den enkelte elev bliver den bedste version af sig selv i forhold til at bruge kroppen i en fremlæggelsessituation. Eleverne styrkes i at bruge deres kropssprog og få større kropsbevidsthed. Præsentation og formidling er et kursus, der med udgangspunkt i enkle teaterøvelser har fokus på den formidlingsbevidste krop - ikke det talte ord.

Værkstedet er støttet af ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

TIDSPUNKT Aftales med teatret
PERIODE Hele året
VARIGHED 3 (klokke)timer
MÅLGRUPPE Elever i grunduddannelsernes udskoling og ungdomsuddannelserne
STED På Aarhus Teater (ATLs lokaler) eller ude på skolen. Workshoppen kræver et lokale, hvor der er plads til, at alle eleverne kan arbejde fysisk på gulvet samtidigt.
PRIS Gratis for skoler i Aarhus Kommune. Andre skoler 1.000 kr.
BESTILLING atl@aarhusteater.dk

Teaterværksted

På Aarhus Teater

Atl Underside Teatervaerksted

I teaterværkstedet arbejder eleverne kropsligt med tematikker og æstetiske greb fra en af Aarhus Teaters aktuelle forestillinger.

Gennem forskellige teaterøvelser klædes eleverne gradvist på til den afsluttende visningsopgave, der skaber forløbets røde tråd. På den måde får eleverne en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til den relevante forestilling.

Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever og lærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår på Aarhus Teater og varetages af en professionel teaterpædagog. Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.

Hvad får du og dine elever ud af et teaterværksted? Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. At de faglige kompetencer som fx bedre sprogforståelse, mundtlig fremstilling og fortolkning styrkes. Og ikke mindst at elevernes selvværd og fællesskabsfølelse øges.

Værkstedet er støttet af ULF - Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

STED Aarhus Teater (ATLs egne lokaler el. teatrets prøvesale)
VARIGHED 3 (klokke)timer
TID Udvalgte formiddage og eftermiddage i hverdage
MÅLGRUPPE Lærere og elever på grunduddannelserne og ungdomsuddannelserne
ANTAL Max 25 personer
BESTILLING atl@aarhusteater.dk
PRIS Skoler i Aarhus Kommune: Gratis Andre skoler: 1.000 kr. OBS! Forudsætter samtidigt køb af minimum 20 teaterbilletter

Skriveværksted

på din skole

Atl Underside Skrivevaerksted

I skriveværkstedet udforsker eleverne sprog og fantasi i arbejdet med at skabe dialoger, karakterer og gode historier. Ved hjælp af enkle skriveøvelser bliver dramatiske situationer til og ord og handling får liv. I skriveværkstedets kreative rum får den enkelte elev mulighed for at skrive sin egen dramatik og skabe sin egen fiktion.

Skriveværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever og lærere i både grundskolen og ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår ude på jeres skole og varetages af en professionel dramatiker eller teaterpædagog.

Der kræves ingen forkundskaber.

Værkstedet er støttet af ULF - Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

STED Ude på skolerne
VARIGHED 3 (klokke)timer
TID Udvalgte formiddage og eftermiddage i hverdage
MÅLGRUPPE Lærere og elever på grunduddannelserne (fra 6. klasse) og ungdomsuddannelserne
ANTAL Max 25 personer
BESTILLING atl@aarhusteater.dk
PRIS Skoler i Aarhus Kommune: Gratis Andre skoler: 1.000 kr. OBS! Forudsætter samtidigt køb af minimum 20 teaterbilletter

Teaterværksted 4 Ever

SÆRLIGT TIL OPGANG2’S FORESTILLING 4 EVER

Teaterværksted om venskab – på godt og ondt. Opgang2 og Aarhus Teater Læring tilbyder teaterværksted skræddersyet til unge fra 14 år og op. Teaterværkstederne finder sted på Aarhus Teater og tager udgangspunkt i Opgang2 Turnéteaters Reumertvindende forestilling 4 EVER.

Gennem en blanding af diskussion og teaterøvelser, der sætter krop og hoved i spil, oplever og opdager eleverne tematikken om venskab i 4 EVER og får en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til forestillingen.

Du kan vælge mellem TO forskellige udgaver af teaterværkstedet til 4 Ever: Et kort forberedende teaterværksted og et heldagsværksted.

1. KORT, FORBEREDENDE TEATERVÆRKSTED TIL 4 EVER
PERIODE Hverdage 13. jan – 28. feb 2020
VARIGHED 1 ½ time
TIDSPUNKT Aftales med Aarhus Teater. Ønsker du et teaterværksted samme dag som teaterforestillingen kl. 11, kan det lade sig gøre kl. 9-10.30.
PRIS Gratis for skoler i Aarhus Kommune (1.000 kr. for andre skoler).
BESTILLING atl@aarhusteater.dk

2. HELDAGS TEATERVÆRKSTED TIL 4 EVER
PERIODE Hverdage 18. - 29. feb 2020
VARIGHED Kl. 9.00 – ca. kl. 14.00 (inkl. teaterforestilling kl. 11)
PRIS Gratis for skoler i Aarhus Kommune (1.000 kr. for andre skoler).
BESTILLING atl@aarhusteater.dk
OBS: Vi udbyder kun et begrænset antal heldags teaterværksteder!

BILLETTER TIL FORESTILLINGEN 4 EVER: Udskolingselever i Aarhus Kommunes folkeskoler tilbydes gratis skolebilletter alle hverdage kl. 11
i spilleperioden 18. – 29. februar.
Kontakt Opgang2 for nærmere information og billetbestilling på 8613
2505 / info@opgang2.dk
Billetter til de ordinære forestillinger bestiller du hos Aarhus Teater.

Mød en skuespiller

Hvordan bliver man skuespiller?
Hvordan arbejder en skuespiller?
Hvad er et skuespillerensemble?
Hvordan har du arbejdet med rollen i den forestilling, du medvirker i?

Det kan være nogle af de spørgsmål, som du og dine elever kan stille en af vores skuespillere fra vores ensemble. Mødet med vores skuespilleren vil typisk være på Aarhus Teater – men kan i enkelte tilfælde også finde sted ude på din skole.

Mødet kan handle om den konkrete forestilling og dens tematik eller mere generelt om det at arbejde som skuespiller. Det er ikke en forudsætning, at I skal købe billetter til en forestilling, men det vil give dine elever en større oplevelse både at møde skuespilleren ’privat’ og på scenen.

Du må ikke forvente et færdigt oplæg af skuespilleren, og det er derfor vigtigt, at dine elever er velforberedte og stiller spørgsmål.

TID Hele sæsonen. Typisk i forbindelse med at I skal se en forestilling på Aarhus Teater. Dato og tidspunkt aftales individuelt. Vi forsøger så vidt muligt at efterkomme alle ønsker, men der kan være perioder, hvor skuespillerne er optaget.
MÅLGRUPPE Lærere og elever i grund- og ungdomsuddannelserne
ANTAL DELTAGERE Ca. 25
VARIGHED ½ - 1 time
PRIS Gratis
BESTILLING Tlf. 7021 3021 eller arrangement@aarhusteater.dk

Det´mit liv...eller er det?

DEBATSKABENDE UNGDOMSTEATER OG DIALOGWORKSHOP OM SOCIAL KONTROL FRA C:NTACT

Social kontrol og æresrelaterede konflikter bliver diskuteret heftigt af politikerne og i medierne. Men hvad betyder social kontrol egentlig i virkeligheden, hvor går grænsen mellem negativ kontrol og ganske almindelig opdragelse, og hvad betyder det for dine valg i livet og dine
relationer i hverdagen?

Mød en mangfoldig gruppe unge mennesker, der har det tilfælles, at andre ville bestemme over dem og deres liv: Hvem de måtte være kærester med, hvordan de skulle se ud, og hvordan de skulle være, for at kunne blive en del af fællesskabet.
Oplev dem fortælle hver deres historie om at have taget et personligt valg om at gå egne veje – trods familiens forventninger, pres fra vennerne eller fællesskabet og konsekvenserne ved at vælge det liv til, der er rigtigt for dem selv.

DET’ MIT LIV – ELLER ER DET? er en forestilling og et undervisningstilbud, der gennem et levende møde med virkeligheden inviterer til åben dialog og refleksion om kontrollens væsen og stiller spørgsmålet: ”Hvem bestemmer egentlig i dit liv?” Er det dine forældre, samfundet, dig selv, eller dine venner?

Dialogworkshop
Efter hver forestilling inviterer vi til en dialogworkshop à 60 minutters varighed. Workshoppen er for mindre hold af publikum og faciliteres af de medvirkende, der gennem en række dialogspørgsmål giver rum for yderligere refleksion om emnet social kontrol.

SPILLEPERIODE 3.—6. marts 2020 kl. 9.30- 10.30
FORESTILLINGSVARIGHED inkl. Q & A: 60 minutter
WORKSHOP KL. 10.45-11.45
SCENE Scala
RELEVANT FOR Erhvervsskoler, produktionsskoler, gymnasieelever og folkeskoleelever fra 8. klasse og op.
PRIS Gratis
BILLETBESTILLING atskolebooking.billetten.dk
OBS Ønsker du også en workshop efter forestillingen, skal du bestille pladser samtidig med din billetbestilling

Forestillingen er støttet af Undervisningsministeriet og Københavns Kommune. 

Rundvisning for skoler

KOM MED BAG KULISSEN OG FÅ ET ENESTÅENDE INDBLIK I LIVET BAG SCENEN

Sæsonen igennem tilbyder vi rundvisninger, hvor du og dine elever får mulighed for at gå teatret efter i krogene. En rundviser fortæller om husets historie, om arkitekturen og udsmykningen. Turen går rundt i hele huset – til de forskellige scener, værksteder og rekvisitkælderen.

Rundvisningen begynder typisk ved teatrets hovedtrappe i Teatergaden og varer 1 – 1 1/2 time.
Rundvisninger på teatret sker under hensyntagen til kunsten. Der kan være prøver på scener eller i prøvesale samt travlhed på værksteder, der medvirker til, at vi ikke kan garantere, at turen går forbi alle scener og værksteder.

TID Hele sæsonen
ANTAL DELTAGERE Max 25 deltagere
VARIGHED 1 – 1 ½ (klokke)time
PRIS 50 kr. pr. elev – dog et minimumsbeløb på 1000 kr. Det er muligt at søge ULF i Aarhus om støtte til rundvisningen – kontakt en kulturkonsulent på ulfiaarhus.dk
BESTILLING Tlf. 7021 3021 eller billet@aarhusteater.dk

Kom med bag scenen

Skuespiller Jacob Madsen Kvols viser dig rundt på Aarhus Teater og tager dig med bag kulisserne. Videoen er tænkt som et supplement til teaterbesøget, og skal give dine elever perspektiv, indsigt og baggrund, før de besøger Aarhus Teater.

Kend dit land

EN DANNELSESREJSE I MINIFORMAT

Kend dit land er et projekt, der sender 4. klasseelever på minidannelsesrejser i hele Danmark.

Her møder børn en stribe af Danmarks bedste tilbud inden for kultur, natur og historie. De udvalgte skoler får adgang til skræddersyede ruter med en stribe af landets bedste kultur-, historie- og naturtilbud for børn, hvor Aarhus Teater er en af de udvalgte destinationer.

Aarhus Teater Læring tilbyder et særligt forløb til Kend dit land, hvor eleverne kommer på rundvisning i huset, på teatrets scener og udvalgte værksteder. Herefter deltager elever og lærer i en praktisk workshop, der er særligt tilrettelagt til Kend dit land, hvor vi bl.a. arbejder med enkle teaterøvelser ’på gulvet’.

Forløbet henvender sig primært til skoler fra Sjælland (Tur 5 – fra Sjælland til Østjylland – se turkataloget på kendditland.dk).
Kend dit land er et projekt under Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Børne- og Socialministeriet.

PERIODE 13. januar – 5. juni 2020 
TIDSPUNKT Formiddage
KLASSETRIN 4. klasse
VARIGHED 3 timer
PRIS 2.000 kr. pr. ex moms
TILMELDING arrangement@aarhusteater.dk
STED Aarhus Teater og ATLs lokaler

Virksomhedsbesøg

Hvordan fungerer Aarhus Teater som virksomhed?

Når man går i teatret, ser man som regel kun skuespillerne, men der er mange mennesker, der har arbejdet på forestillingen både før, under og efter.

Med dette virksomhedsbesøg kommer eleverne bag scenen og ser, hvad der skal til for at drive et teater. De vil også få kendskab til de forskellige typer jobs, man kan have på et teater. De vil måske møde teatermalere, sceneteknikere, skræddere, rekvisitører eller lys- og lydteknikere.
Eleverne vil få en introduktion til teatrets afdelinger samt en rundvisning med stop ved 2-3 forskellige rollemodeller, der vil fortælle om deres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Rollemodellerne kan være forskellige alt efter dagens arbejdsopgaver.

Før besøget
Eleverne skal have undersøgt de forskellige jobfunktioner, og have læst om hvilke opgaver medarbejderne kunne have. Eleverne skal også forberede to spørgsmål til rollemodellerne. Uden forberedelse bliver besøget spild af både teatrets og elevernes tid.
Et besøg kan f.eks. indeholde:

  • Et stop ved skræddersalen, hvor en teaterskrædder fortæller om sin uddannelse, baggrund og arbejde.
  • Et stop i malersalen, hvor en teatermaler fortæller sin historie og beskriver arbejdets funktioner.
  • Et stop i rekvisitafdelingen, hvor en rekvisitør fortæller om sin uddannelse, baggrund og arbejde og besvarer spørgsmål.

VARIGHED: 2 timer
PRIS: Forløbet er gratis.
Du kan aflyse værksteder op til 1 uge inden den aftalte dato, herefter vil der
være et aflysningsgebyr på 1.000 kr.
TILMELDING: annek@aarhus.dk