Hvad er Aarhus Teater Læring?

ATL-logo

Aarhus Teater har et væld af forskellige afdelinger og faggrupper lige fra de kunstneriske og tekniske til de administrative og kommunikative afdelinger. Aarhus Teater har barslet med en helt ny afdeling – nemlig Aarhus Teater Læring (AT Læring) – der ser det som sin fornemmeste opgave at knytte tættere bånd mellem teater og skole. Afdelingen består af professionelle teaterpædagoger, der bevæger sig i mellemrummet mellem den pædagogisk-didaktiske og den teateræstetiske verden med henblik på at tilbyde lærere og elever i folke- og gymnasieskolen teaterpædagogiske oplevelser, der kan bidrage til netop øget trivsel OG læring.

Faglig trivsel og lyst til læring
En tur i teatret kan være med til at skabe øget trivsel i klassen. Ud af de vante rammer, en fælles oplevelse i teatermørket og den efterfølgende snak om det, der foregik på scenen. Det kan i sig selv være vældig værdifuldt for den enkelte og for hele klassen.

”Jeg ser store muligheder i scenekunsten, som kan øge elevernes mulighed for læring.”
— Ina Rathman, skoleudvikler i virksomheden Teach og medlem af styregruppen for Ej blot til lyst på Aarhus Teater

Flere forskningsprojekter viser desuden også, at inddragelse af scenekunst i undervisningen kan være med til at skabe øget læring, og at æstetiske læreprocesser har en klar effekt på børn og unges læring – og får dem til at blomstre. Både menneskeligt og fagligt. En tur i teatret kan altså være mere end ’flødeskum’ i en travl skolehverdag.

Det får du under AT Læring …
Udover vores forestillinger kan du benytte dig af vores mange teaterpædagogiske tilbud, såsom skrive- og teaterværksteder, rundvisninger mv. som enten er gratis eller har en mindre egenbetaling.

Skolebrochuren for 2018/19 er udkommet. Bestil dit gratis eksemplar her

Tilmeld dig vores særlige nyhedsbrev for skoler
Ved tilmelding er jeg indforstået med, at Aarhus Teater registrerer de oplysninger, jeg afgiver i forbindelse med min tilmelding, og at teatret anvender oplysningerne til at sende mig relevante informationer og tilbud.  Læs Aarhus Teaters datapolitik. Ønsker du senere at afmelde nyhedsbrevet igen, kan du gøre det via afmeld linket, der findes i bunden af alle nyhedsbreve.

Kontakt os

Bestilling af teaterbilletter, tilmelding til lærerkurser o.lign.
Mail: billet@aarhusteater.dk

Bestilling af billetter til årets skoleforestilling
www.atskolebooking.billetten.dk/ 

Bestilling til teater- og skriveværksteder 
Mail: atl@aarhusteater.dk

Se vejledning til bestilling af værksteder

 

Mød holdet bag

 

Hvadenten du er skoleleder, underviser, elev eller journalist med interesse for området kan du møde følgende: 

- Stine Guldborg, lærer og teaterpædagog
- Jette Riise, lærer og teaterpædagog
- Trine Anja Petersen, cand.mag. i dramaturgi og teaterpædagog
- Anne Basse, cand.mag. i dramaturgi og teaterpædagog
- Jonas Rasmussen, cand. mag. i musikvidenskab og dramaturgi
- Mette Marie Bitsch d´Souza, cand. mag i dramturgi og dramaturg på Aarhus Teater 
- Tine Voss Ilum, cand. mag i dramaturgi og dramaturg på Aarhus Teater
- Morten Daugbjerg, pressechef og leder af Aarhus Teater Læring

 

Stinne Guldberg 100X100

Stine Guldborg Lærer og teaterpædagog
Jeg er uddannet lærer fra VIA University College, læreruddannelsen i Aarhus og har derudover en MA i teaterpædagogik fra Universität der Künste, Berlin. Jeg har altid haft en særlig interesse for scenekunsten og det teaterpædagogiske felt. I mit arbejde som lærer har jeg altid været optaget af at tage afsæt i de æstetiske læreprocesser og anvende den skabende krop. Desuden har jeg en lang erfaring med den teaterpædagogiske praksis. 

Jette Riise

Jette Riise Lærer og teaterpædagog
Jeg er uddannet folkeskolelærer med en diplomuddannelse i drama/teater fra Aarhus Fælles Seminarium. Jeg har mange års erfaring som teaterunderviser i forskellige  sammenhænge lige fra Aarhus Ungdomsskole, Sabro Korsvejs Skole og ikke mindst Filurens Teaterskole; alle steder både som teaterunderviser og iscenesætter.  Derudover har jeg stået for og deltaget i en lang række projekter som Krammeskolen på Smuk Fest, MC Music – et koncept der på kreativ vis bidrager til sundhedsdebatten, passioneret deltager i ”BurningMan” festivalen i Nevada Ørkenen, udvikler af teambuilding projekter med teater og drama som ramme og senest som tovholder/skuespiller på Vovemods happenings. 

Trine Anja Petersen

Trine Anja Petersen Cand. mag. i dramaturgi og teaterpædagog
Jeg har studeret dramaturgi på Aarhus Universitet og blev færdig med kandidaten i 2017. Gennem min studietid har jeg været optaget af æstetiske læreprocesser og hvordan krop og iscenesættelse af læringssituationer kan være katalysatorer for læring, kreativitet og nysgerrighed – og ikke mindst, hvordan man så formidler det værktøj videre til virkelighedens lærere, som vi gør i Ej blot til lyst. Jeg har fulgt Ej blot til lyst tæt siden 2016 først som del af mit studie og siden som ansat. Jeg har en god portion teaterpædagogisk praksiserfaring fra teaterundervisning af børn og unge på Aarhus Teater og som instruktør på flere forestillinger.

Anne BasseAnne Majgaard Basse  cand.mag. i dramaturgi og teaterpædagog
Som cand.mag. i dramaturgi fra Aarhus Universitet (2017) besidder jeg specialiseret viden om teaterfaget i teori og praksis. For mig er teater nærværende i alle livets forhold, hvorfor jeg i høj grad interesserer mig for de antropologiske, psykologiske og filosofiske aspekter af teaterfaget. Disse interesser bringer jeg, sammen med min faglige viden om teaterpædagogik og æstetiske læreprocesser, i spil, når jeg i praksis underviser børn og unge på Aarhus Teaters skrive- og teaterværksteder. Arbejdet med børn og unge betyder meget for min motivation til at undervise, da læringspotentialet er stort for både dem og mig. Som underviser er det vigtigt for mig at skabe trygge rammer for elevernes kreative udfoldelse, hvorved jeg ønsker at udfordre og støtte elevernes personlige udvikling. Jeg har siden 2015 fulgt projektet Ej Blot Til Lyst nøje som forskningsassistent for Ida Krøgholt. I efteråret 2018 er jeg ansat som barselsvikar for Stine Guldborg.

Jonasrasmussen (1)

Jonas Rasmussen cand.mag. i musikvidenskab og dramaturgi
Jeg er så heldig at bruge begge mine fag fra universitetet i mit virke som hhv. teater- og skriveværkstedsunderviser v. ATL, siden foråret 2016, og som sang- og korunderviser på Kulturskolen Viborgs scenekunstafdeling, også siden foråret 2016. Den alsidighed disse stillinger rummer inspirerer mig, udfordrer mig og glæder mig hver gang, jeg underviser. De udgør dog kun ca. halvdelen af mit jobliv. 
Den anden halvdel fyldes af mit virke som sanger, musiker og performer i mange forskellige sammenhænge, hvad enten det er turneerende shows, koncerter eller som vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2018. 
Dualiteten i at få lov at udnytte både min teoretiske viden som underviser og praktiske kunnen som aktiv kunstner er for mig enormt motiverende, da det at have et ben i begge lejre, efter min mening, er kompetencestyrkende og enormt inspirerende. 

Mette Marie Bitsch DsouzaMette Marie Bitsch d´Souza  cand.mag. i Dramaturgi og dramaturg på Aarhus Teater

 

 

 

Tine Voss IlumTine Voss Ilum  cand.mag. i Dramaturgi og dramaturg på Aarhus Teater
Udannet i 2015 og arbejder som dramaturg på Aarhus Teater, samt laver forskellige freelance projekter. Hos ATL underviser jeg både i skrive- og teaterværksteder. Har en fast tro på, at teatret kan bevæge, berige og forandre.

 

Morten Daugbjerg 100X100

Morten Daugbjerg Pressechef og leder af Aarhus Teater Læring
Jeg er cand.mag. i dansk, fransk og kommunikation fra hhv. Aarhus Universitet, Stockholms Universitet og Université Stendhal i Grenoble, Frankrig. Mit arbejdsliv begyndte på børne- og ungdomsteatret BaggårdTeatret i Svendborg, hvor jeg var i 7 år. Først som kommunikationsansvarlig, siden som (administrativ) leder af teatret. På BaggårdTeatret opstod min interesse for teater for børn og unge og ikke mindst det teaterpædagogiske felt. 

Skolebrochure

Skolebrochuren for 2018/19 er netop kommet på gaden! Bestil den her eller læs den online: http://bit.ly/2RYdcpm
Bemærk at der er ca 14 dgs leveringstid på brochuren