Teaterværksted

Teatervaerksted

Det var meget intenst for mig som underviser at få lov at se eleverne fra sidelinjen, da de til slut i workshoppen skulle lave deres egne små scener. At se dem agere hvor det ikke var mig, der skulle sætte dem i gang, gjorde, at jeg fik et helt rent billede på, hvordan de arbejdede.”
— Tina Houmand, Gudenåskolen, Ry

I teaterværkstedet er dine elever i centrum.

Læs også vores hæfte FØR- OG EFTER TILTAG - øvelser og inspiration før og efter dit teaterbesøg / teaterværksted

Med en kombination af fysiske og mentale øvelser, der sætter krop og hoved i spil, oplever eleverne et både personligt og aktuelt møde med Aarhus Teaters forestillinger.

Eleverne bearbejder forestillingens tematik og æstetiske greb, og får en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til forestillingen.

Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever og lærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne. 

Værkstederne foregår på Aarhus Teater og varetages af en professionel teaterpædagog. Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.

Forestillingsspecifikke teaterværksteder:
Teaterværksteder koblet til en af teatrets forestillinger behandler forestillingens tematik eller sceniske greb i en fysisk skuespilworkshop, hvor eleverne bruger deres kroppe og arbejder på gulv. Det er valgfrit om eleverne ser forestillingen før eller efter teaterværkstedet. Vi har dog gode erfaringer med at lade eleverne opleve teaterværkstedet før forestillingen, idet deres blikke på forestillingen skærpes.

Generelle teaterværksteder:
Teaterværksteder, der ikke kobler sig til en af teatrets forestillinger tematiserer bl.a. klassens gruppedynamik, samarbejde, kommunikation og værdisæt i en fysisk skuespilworkshop, hvor eleverne bruger deres kroppe og arbejder på gulv.

Lærerens rolle:
Læreren forventes at være til stede som aktiv observatør under både skrive- og teaterværksteder således at læreren har mulighed for at bringe læring fra værkstederne ind i sit daglige arbejde med eleverne.


HVAD FÅR DU OG DINE ELEVER UD AF ET TEATERVÆRKSTED?

Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. At de faglige kompetencer som fx bedre sprogforståelse, mundtlig fremstilling og fortolkning styrkes. Og ikke mindst at elevernes selvværd kan øges.

I sidste sæson kunne vi allerede i august melde om udsolgt til alle teaterværksteder i hele sæsonen. Vi anbefaler derfor, at du er hurtigt ude med din bestilling, så du og dine elever er sikre på at få et teaterværksted.

PRIS Selve teaterværkstedet er gratis for skoler i Aarhus Kommune eller koster 1.000 kr. for skoler udenfor Aarhus Kommune. Deltagelse i teaterværkstedet forudsætter samtidigt, at du køber minimum 20 teaterbilletter til en forestilling (ungdomspris 50-60 kr.)
VARIGHED
3 (klokke)timer
TID Udvalgte formiddage og eftermiddage i hverdage.
MÅLGRUPPE Lærere og elever, grunduddannelserne (fra 1. klasse) og ungdomsuddannelserne
ANTAL Max 1 klasse (op til 30 elever)
PRAKTISK PÅKLÆDNING MM Vi anbefaler, at eleverne har tøj på, de kan bevæge sig i samt medbringer vand og frugt til korte pauser.
PRAKTISK INFO OG BESTILLING Sådan gør du 

Aflysning af værksteder
Du kan aflyse værksteder op til 14 dage inden den aftalte dato. Herefter vil der være et aflysningsgebyr på 1.000 kr. - glælder alle skoler

Teaterværkstederne er støttet af ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

 

Skriveværksted

Skrivevaerksted

“Skriveværkstedet giver en fantastisk mulighed for at lade eleverne arbejde med danskfaget på en anderledes og koncentreret måde, der tilmed skaber nærvær og skriveglæde. Dialoger skal skrives, og scener sættes!Både det talte sprog og den skriftsproglige kompetence er i spil - og det er fx oplagt at anvende teknikkerne fra skriveværkstedet videre i arbejdet med essayet og kronikken.”
— Gitte Lautrup, Bestyrelsesformand i Dansklærerforeningens sektioner for hhx, htx, eux og eud og underviser på Tradium, Randers Tekniske Gymnasium

 

I skriveværkstederne arbejder eleverne med kreative skrivestrategier og skaber deres egne dramatiske universer, karakterer og dialoger. Skriveværkstederne kan, hvor underviseren finder det relevant, koble sig til teatrets forestillinger, men vil ellers hovedsageligt fokusere på dramatikken som genre i bred forstand. Eleverne oplever et skrivende møde med teatret.

Ved hjælp af enkle skriveøvelser bliver dramatiske situationer til og ord og handling får liv. I skriveværkstedets kreative rum får den enkelte elev mulighed for at skrive sin egen dramatik og skabe sin egen fiktion. 

Skriveværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever og lærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne. 

Værkstederne foregår ude på jeres skole og varetages af en professionel dramatiker eller teaterpædagog.

Skriveværkstedet varer ca. 3 (klokke)timer. Der kræves ingen forkundskaber. Vi tilbyder typisk skriveværksteder til skoler inden for en radius af 30 km. Til skoler uden for Aarhus Kommune tillægges et transportgebyr. 

Lærerens rolle:
Læreren forventes at være til stede som aktiv observatør under både skrive- og teaterværksteder således at læreren har mulighed for at bringe læring fra værkstederne ind i sit daglige arbejde med eleverne.

PRIS Selve skriveværkstedet er gratis for skoler i Aarhus Kommune eller koster 1.000 kr. for skoler udenfor Aarhus Kommune. Deltagelse i skriveværkstedet forudsætter samtidigt, at du køber minimum 20 teaterbilletter til en forestilling (ungdomspris 50-60 kr.)
VARIGHED
3 klokketimer (ikke lektioner)
TID Udvalgte formiddage og eftermiddage i hverdage.
MÅLGRUPPE Lærere og elever, grunduddannelserne (fra 5. klasse) og ungdomsuddannelserne
ANTAL 1 klasse (op til 30 elever)
MATERIALER TIL SKRIVEVÆRKSTEDET Eleverne skal have rigeligt papir og skriveværktøj klar. Underviseren skal have adgang til tavle.
PRAKTISK INFO og BESTILLING Sådan gør du

Aflysning af værksteder
Du kan aflyse værksteder op til 14 dage inden den aftalte dato. Herefter vil der være et aflysningsgebyr på 1.000 kr. - glælder alle skoler 

Skriveværkstederne er støttet af ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

Undervisningsmaterialer

Til flere af vores forestillinger udarbejder vi fagrelevante undervisningsmaterialer, som du kan bruge i din undervisning i forskellige fag. Vi allierer os altid med fagpersoner, som har et specifikt kendskab til den mål- og aldersgruppe, som materialet henvender sig til. Materialerne er gratis og kan løbende downloades herunder. 

For yderligere skoleaktiviteter til de enkelte forestillinger

Narnia

Undervisningsmateriale til Narnia
Udarbejdes af præst og lektor i dansk/drama Bente Madsen
Særlig relevant i dansk, drama og religion.
Afsnit både til indskoling og mellemtrin.

Lyden Oversigt

Undervisningsmateriale til Lyden af de skuldre vi står
Udarbejdes af gymnasielærer Sissel Worm Glass
Særlig relevant i dansk, drama og musik
Henvender sig til udskoling og ungdomsuddannelserne

 Hospitalet

Undervisningsmateriale til Hospitalet er tilgængeligt medio januar
Særlig relevant i dansk, drama og samfundsfag
Henvender sig til udskoling og ungdomsuddannelserne

Wss Oversigt

Undervisningsmateriale til West Side Story er tilgængeligt primo marts
Udarbejdes af gymnasielærer Sissel Worm Glass
Særlig relevant i dansk, drama og musik
Henvender sig til udskoling og ungdomsuddannelserne

Lærerkurser

NARNIA - LØVEN, HEKSEN OG GARDEROBESKABET
Torsdag 23. november 2017

Narnia Banner

Særlig relevant for lærere i dansk, drama og religion.

Lærerkurset til Narnia giver dig inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med C.S. Lewis’ bog og Aarhus Teaters forestilling.

Kurset vil vanen tro bestå af oplæg, foredrag og praktiske øvelser, som vil gøre dig i stand til at arbejde direkte med Narnia i din undervisning.

Du kan blandt andet glæde dig til at møde forfatteren Josefine Ottesen fortælle om fantasygenren med udgangspunkt i Narnia.

Josefineottsen Presse Med 

Følg med her på siden, hvor vi løbende offentliggør oplægsholdere på kurset.

PRAKTISK INFO OM LÆRERKURSUS NARNIA
Tid Torsdag 23. november kl. 14-18.
Herefter spisning og teaterforestilling kl. 17-ca. 19
Målgruppe Lærere med bl.a. dansk og drama folkeskolens indskoling og
mellemtrin
Forplejning Der vil være kaffe, te og vand undervejs samt en sandwich og 1 øl, vand eller vin kl. 16. Det er en god idé at spise frokost inden kurset.
Forestilling Deltagerne får hver en billet til forpremieren på Narnia kl. 17.00 på Store Scene
Pris 250 kr. pr. deltager.
I prisen indgår workshop, forplejning og teaterforestilling.

Tilmelding
Tlf. 7020 4292 / billet@aarhusteater.dk
Bindende betalingsfrist senest 1. november 2016

Mød en skuespiller

Mød en af skuespillerne fra vores ensemble og bliv klogere på, hvordan en skuespiller arbejder eller hør skuespilleren fortælle om vejen ind i Aarhus Teaters forestillinger. Den hårfine balance mellem proces og produkt italesættes, når eleverne får et unikt indblik i skuespillerens følsomme og krævende arbejde.

Du må ikke forvente et færdigt oplæg af skuespilleren, og det er derfor vigtigt, at dine elever på forhånd har forberedt spørgsmål til skuespilleren, der i dialogform leverer et oplæg på baggrund heraf. Vi åbner dørene for jer på Aarhus Teater - eller skuespilleren kommer ud på jeres skole.

  • Periode: Hele sæson 2017/18. Dato og tid aftales individuelt.*
  • Målgruppe: 1.-10. Klasse og ungdomsuddannelserne
  • Varighed: Ca. 1 time
  • Antal: Max 25 elever
  • Pris: Gratis. Ved transport på over 50 km tillægger vi et gebyr på 2,10 kr. pr. kilometer.
  • Fag: Alle fag – dog særligt Dansk og Drama
  • Forarbejde: Forbered spørgsmål sammen med dine elever inden mødet med skuespilleren
  • Bestilling: Aarhus Teaters Billetservice, gruppetelefon 7020 4292 (man-fre kl. 12-16) eller arrangement@aarhusteater.dk

* Vi forsøger så vidt muligt at indfri dine ønsker om at møde en bestemt skuespiller. Men der kan være tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre. 

Mød vores ensemble her

Rundvisning

Parykker

Vil du og dine elever med bag scenen?

Sæsonen igennem tilbyder vi rundvisninger, hvor du og dine elever får en enestående mulighed for at gå teatret efter i krogene. En rundviser fortæller om husets historie, om arkitekturen og udsmykningen. Turen går rundt i hele huset – til de forskellige scener, værksteder, rekvisitkælder mv. Rundvisningen starter typisk ved teatrets hovedtrappe i Teatergaden og varer ca. 1 - 1 1/2 time.

Rundvisninger på teatret sker under hensyntagen til kunsten. Der kan være prøver på scener eller i prøvesale samt travlhed på værksteder, der medfører, at vi ikke kan garantere, at turen går forbi alle scener og værksteder.

Prisen for en rundvisning er 40 kr. pr. skoleelev / studerende (normalt 50 kr.) - dog et minimumsbeløb på 800 kr. Max 25 deltagere.

Bestil en rundvisning på billet@aarhusteater.dk eller på tlf. 7020 4292, man-fre kl. 12-16.

 

Gode råd til teateroplevelsen - Se filmen med dine elever