Oversigt over tilbud

 • Materiale til download
  Hent plakater og arbejdshæfter til generelt arbejde med krop og drama
 • Skoleegnede forestillinger
  Vi har udvalgt en række forestillinger , som vi skønner har særlig relevans for skoleelever.
 • Teaterværksted
  Med en kombination af fysiske og mentale øvelser, der sætter krop og hoved i spil, oplever eleverne et både personligt og aktuelt møde med Aarhus Teaters forestillinger.
 • Skriveværksted
  Eleverne arbejder med kreative skrivestrategier og skaber deres egne dramatiske universer, karakterer og dialoger. Eleverne oplever et skrivende møde med teatret.
 • Undervisningsmaterialer
  Hent gratis fagrelevante undervisningsmaterialer. Udarbejdet af  fagpersoner med specifikt kendskab til den mål- og aldersgruppe, som materialet henvender sig til. 
 • Lærerkurser
  Få inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med aktuelle skoleegnede forestillinger fra dramaturger, forfattere, kritikere etc.
 • Skuespillermøde
  bliv klogere på, hvordan en skuespiller arbejder eller hør skuespilleren fortælle om vejen ind i Aarhus Teaters forestillinger.
 • Rundvisning
  Du og dine elever får en enestående mulighed for at gå teatret efter i krogene. En rundviser fortæller om husets historie, om arkitekturen og udsmykningen.
 • Sommerskole
  Sommerskole til 6. – 8. klasse, hvor vi sammen sætter rammerne for en mordgåde, som vores publikum skal løse. Vi har både et skuespillerhold og et teknikhold. 
 • Virksomhedsbesøg
  Eleverne vil få en introduktion til teatrets afdelinger samt en rundvisning med stop ved 2-3 forskellige rollemodeller, der vil fortælle om deres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund.
 • C:NTACT - Ekstremt demokratisk
  Debatteater der giver dine elever indsigt i ekstremisme og radikalisering i mødet med en gruppe mennesker, der har haft ekstremisme og radikalisering tæt inde på livet.
 • Opgang 2 Teaterværksted
  Som noget nyt udvikler Opgang2 og Aarhus Teater Læring et teaterværksted skræddersyet til unge fra 14 år og op. 
 • Workshop om præsentation og mundtlig formidling 
  Med skuespillerens værktøjer og gennem forskellige teaterøvelser får eleverne styrket deres kropsbevidsthed og kropssprog samt redskaber til at udtrykke sig dramatisk og fysisk

Gode råd til teateroplevelsen

Se filmen med dine elever

Snak med eleverne før teaterbesøget

At gå i teatret kan minde lidt om at gå i biografen. Der er bløde sæder, mørket sænker sig, og du er kommet for at blive underholdt – men: I modsætning til biografen, så sker alt i teatret her og nu, altså live.

For at I alle sammen får en god oplevelse, har vi et par regler, som vi håber I vil være opmærksomme på før teaterbesøget:

RO
Forestillingen foregår her og nu, så når lyset dæmpes, skal du sidde på din plads og bruge dine øjne og ører. Det fungerer bedst, hvis mobiltelefonen er slukket under forestillingen. Også fordi lyset fra din skærm forstyrrer andre. Husk, at selvom du selv skulle ske at kede dig, betyder det ikke, at andre gør.

Derudover skal du være opmærksom på, at det ikke er tilladt at tage billeder, filme og optage lyd fra forestilling.

RESPEKT
Så længe forestillingen er i gang, er det vigtigt, at du viser skuespillerne på scenen og de andre publikummer i salen respekt. På scenen mærker skuespillerne alt, hvad der foregår i salen, og derfor kan det være svært at koncentrere sig, hvis der er larm. Husk, at skuespillerne faktisk optræder for jeres skyld.

Uro i salen går desuden også ud over de andre publikummer. Du må gerne grine og græde og reagere på forestillingen, men du skal vente med privatsnak til efter forestillingen.

UD UNDER FORESTILLINGEN
Prøv om du kan nå på toilettet inden forestillingen starter. Man må godt forlade salen under forestillingen, men det forstyrrer ofte både skuespillere og andre publikummer rigtig meget. Hvis du alligevel går ud af salen, vil det derfor også være kontrolløren, som efterfølgende vil vurdere, hvornår det forstyrrer mindst muligt at lukke dig ind igen.

Vi håber, at I inden jeres besøg på Aarhus Teater vil tage en god snak om selve forestillingen og om disse retningslinjer. På den måde får alle en fed oplevelse! 

Teaterværksted

Teatervaerksted

Det var meget intenst for mig som underviser at få lov at se eleverne fra sidelinjen, da de til slut i workshoppen skulle lave deres egne små scener. At se dem agere hvor det ikke var mig, der skulle sætte dem i gang, gjorde, at jeg fik et helt rent billede på, hvordan de arbejdede.”
— Tina Houmand, Gudenåskolen, Ry

I teaterværkstedet er dine elever i centrum.

Læs også vores hæfte FØR- OG EFTER TILTAG - øvelser og inspiration før og efter dit teaterbesøg / teaterværksted

Med en kombination af fysiske og mentale øvelser, der sætter krop og hoved i spil, oplever eleverne et både personligt og aktuelt møde med Aarhus Teaters forestillinger.

Eleverne bearbejder forestillingens tematik og æstetiske greb, og får en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til forestillingen.

Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever og lærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne. 

Værkstederne foregår på Aarhus Teater og varetages af en professionel teaterpædagog. Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.

Forestillingsspecifikke teaterværksteder:
Teaterværksteder koblet til en af teatrets forestillinger behandler forestillingens tematik eller sceniske greb i en fysisk skuespilworkshop, hvor eleverne bruger deres kroppe og arbejder på gulv. Det er valgfrit om eleverne ser forestillingen før eller efter teaterværkstedet. Vi har dog gode erfaringer med at lade eleverne opleve teaterværkstedet før forestillingen, idet deres blikke på forestillingen skærpes.

Generelle teaterværksteder:
Teaterværksteder, der ikke kobler sig til en af teatrets forestillinger tematiserer bl.a. klassens gruppedynamik, samarbejde, kommunikation og værdisæt i en fysisk skuespilworkshop, hvor eleverne bruger deres kroppe og arbejder på gulv.

Lærerens rolle:
Læreren forventes at være til stede som aktiv observatør under både skrive- og teaterværksteder således at læreren har mulighed for at bringe læring fra værkstederne ind i sit daglige arbejde med eleverne.


HVAD FÅR DU OG DINE ELEVER UD AF ET TEATERVÆRKSTED?

Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. At de faglige kompetencer som fx bedre sprogforståelse, mundtlig fremstilling og fortolkning styrkes. Og ikke mindst at elevernes selvværd kan øges.

Vi anbefaler , at du er hurtigt ude med din bestilling, så du og dine elever er sikre på at få et teaterværksted.

PRIS Selve teaterværkstedet er gratis for skoler i Aarhus Kommune eller koster 1.000 kr. for skoler udenfor Aarhus Kommune. Deltagelse i teaterværkstedet forudsætter samtidigt, at du køber minimum 20 teaterbilletter til en forestilling (ungdomspris 50-60 kr.)
VARIGHED
3 (klokke)timer
TID Udvalgte formiddage og eftermiddage i hverdage.
MÅLGRUPPE Lærere og elever, grunduddannelserne (fra 1. klasse) og ungdomsuddannelserne
ANTAL Max 1 klasse (op til 30 elever)
PRAKTISK PÅKLÆDNING MM Vi anbefaler, at eleverne har tøj på, de kan bevæge sig i samt medbringer vand og frugt til korte pauser.
PRAKTISK INFO OG BESTILLING Sådan gør du

Du kan også skrive til atl@aarhusteater.dk - husk at angive dato, antal elever og hvilken forestilling, du ønsker billetter til.

Aflysning af værksteder
Du kan aflyse værksteder op til 14 dage inden den aftalte dato. Herefter vil der være et aflysningsgebyr på 1.000 kr. - glælder alle skoler

Teaterværkstederne er støttet af ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

 

Skriveværksted

Skrivevaerksted

“Skriveværkstedet giver en fantastisk mulighed for at lade eleverne arbejde med danskfaget på en anderledes og koncentreret måde, der tilmed skaber nærvær og skriveglæde. Dialoger skal skrives, og scener sættes!Både det talte sprog og den skriftsproglige kompetence er i spil - og det er fx oplagt at anvende teknikkerne fra skriveværkstedet videre i arbejdet med essayet og kronikken.”
— Gitte Lautrup, Bestyrelsesformand i Dansklærerforeningens sektioner for hhx, htx, eux og eud og underviser på Tradium, Randers Tekniske Gymnasium

 

I skriveværkstederne arbejder eleverne med kreative skrivestrategier og skaber deres egne dramatiske universer, karakterer og dialoger. Skriveværkstederne kan, hvor underviseren finder det relevant, koble sig til teatrets forestillinger, men vil ellers hovedsageligt fokusere på dramatikken som genre i bred forstand. Eleverne oplever et skrivende møde med teatret.

Ved hjælp af enkle skriveøvelser bliver dramatiske situationer til og ord og handling får liv. I skriveværkstedets kreative rum får den enkelte elev mulighed for at skrive sin egen dramatik og skabe sin egen fiktion. 

Skriveværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever og lærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne. 

Værkstederne foregår ude på jeres skole og varetages af en professionel dramatiker eller teaterpædagog.

Skriveværkstedet varer ca. 3 (klokke)timer. Der kræves ingen forkundskaber. Vi tilbyder typisk skriveværksteder til skoler inden for en radius af 30 km. Til skoler uden for Aarhus Kommune tillægges et transportgebyr. 

Lærerens rolle:
Læreren forventes at være til stede som aktiv observatør under både skrive- og teaterværksteder således at læreren har mulighed for at bringe læring fra værkstederne ind i sit daglige arbejde med eleverne.

PRIS Selve skriveværkstedet er gratis for skoler i Aarhus Kommune eller koster 1.000 kr. for skoler udenfor Aarhus Kommune. Deltagelse i skriveværkstedet forudsætter samtidigt, at du køber minimum 20 teaterbilletter til en forestilling (ungdomspris 50-60 kr.)
VARIGHED
3 klokketimer (ikke lektioner)
TID Udvalgte formiddage og eftermiddage i hverdage.
MÅLGRUPPE Lærere og elever, grunduddannelserne (fra 5. klasse) og ungdomsuddannelserne
ANTAL 1 klasse (op til 30 elever)
MATERIALER TIL SKRIVEVÆRKSTEDET Eleverne skal have rigeligt papir og skriveværktøj klar. Underviseren skal have adgang til tavle.

PRAKTISK INFO og BESTILLING Sådan gør du

Du kan også skrive til atl@aarhusteater.dk - husk at angive dato, antal elever og hvilken forestilling, du ønsker billetter til.

Aflysning af værksteder
Du kan aflyse værksteder op til 14 dage inden den aftalte dato. Herefter vil der være et aflysningsgebyr på 1.000 kr. - glælder alle skoler 

Skriveværkstederne er støttet af ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

Undervisningsmaterialer

Til flere af vores forestillinger udarbejder vi fagrelevante undervisningsmaterialer, som du kan bruge i din undervisning i forskellige fag. Vi allierer os altid med fagpersoner, som har et specifikt kendskab til den mål- og aldersgruppe, som materialet henvender sig til. Materialerne er gratis og kan løbende downloades herunder. 

 

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KONGENS FALD
Udarbejdet af Peter Kennebo, lektor, Aarhus Katedralskole

Kongens Fald


UNDERVISNINGSMATERIALE TIL DEN UENDELIGE HISTORIE

Udarbejdet af sognepræst og cand. mag og lektor i dramapædagogik  Bente Madsen
Materialet henvender sig til lærere i indskoling og mellemtrin samt præster med konfirmationsforberedelse.

Denuendeligehistorie

Rev Gods O

Hent undervisningsmateriale til Revolution
Udarbejdet af Sissel Worm Glass, lektor i dansk og dramatik
Materialet henvender sig til folkeskolens ældste elever og elever på ungdomsuddannelserne.

Erasmusmontanus

Hent undervisningsmateriale til Erasmus Montanus
Udarbejdet af lektor Peter Kennebo, Aarhus Katedralskole
Materialet henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne.

Lærerkurser

Lærerkursus KONGENS FALD
9. januar 2019

 

Lærerkursus DEN UENDELIGE HISTORIE
Onsdag 14. november 2018 (udsolgt)

Lærerkursus KONGENS FALD
Onsdag 9. januar 2019

Særlig relevant for lærere i dansk, drama og historie i ungdomsuddannelserne og folkeskolens udskoling

Aarhus Teater inviterer til et fagligt lærerarrangement, som afsluttes med spisning og forpremieren på forestillingen Kongens fald kl. 19.30.

Få inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med Johs. V. Jensens store episke og kanoniserede mesterværk om Danmark og den danske folkesjæl.

Dem møder du ...

 • Peter Kennebo, lektor i dansk, Aarhus Katedralskole
 • Lars Bukdahl, forfatter og kritiker ved Weekendavisen
 • Henrik Szklany, dramatiker Kongens Fald

På lærerkurset præsenterer vi undervisningsmaterialet til forestillingen, udarbejdet af lektor Peter Kennebo fra Aarhus Katedralskole.

Herefter vil forfatter og kritiker ved Weekendavisen Lars Bukdahl fortælle om Kongens Fald, der med Bukdahls egne ord er: ”En vild bog, og sådan nogle bøger plejer ikke at blive kanoniseret, men det er Kongens Fald i meget absolut grad blevet. Hvad siger det af godt og skidt om kanon, at sådan en bog når frem til at blive uundværlig og uundgåelig, men at alle mulige andre parallelle bøger i både fortid og nutid mobbes til en side. Ved at kigge nærmere på Kongens Fald kan vi måske blive klogere på, hvordan ægte klassikere rammer os i nakken som en magisk boomerang fra fremtiden, hvis altså vinduet én gang er blevet åbnet.”


Endelig møder du dramatikeren Henrik Szklany, der har kastet sig ud i en dramatisering af selveste det 20. århundredes roman: Fra de første umiddelbare tanker ud fra bogen, over de første analyser og forestillingsskitser, til mødet med Carlus Padrissa og La Fura dels Baus i Barcelona og udviklingen fra litteratur til drama og den særlige situation, der opstår i prøvelokalet, når den danske folkesjæl møder ekspressivt, catalansk gruppeteater.


PRAKTISK INFO OM LÆRERKURSUS KONGENS FALD

Dato:
Onsdag 9. januar 2019 kl. 15.00-18.00
Herefter spisning og teaterforestilling på Store Scene kl. 19 - ca. 22
Målgruppe Lærere i dansk, drama og historie i ungdomsuddannelserne og folkeskolens udskoling
Forplejning Der vil være kaffe, te og vand undervejs samt en sandwich og 1 øl, vand eller vin kl. 18.
Forestilling Deltagerne får hver en billet til forpremieren på Kongens Fald kl. 19.30 på Store Scene
Pris 350 kr. pr. deltager.
I prisen indgår workshop, forplejning og teaterforestilling.

Tilmelding
Mail: billet@aarhusteater.dk
Bindende betalingsfrist senest 10. december 2018

 

Lærerkursus DEN UENDELIGE HISTORIE
Onsdag 14. november 2018

Denuendeligehistorie

Særlig relevant for lærere i dansk, drama og kristendomskundskab i indskoling og mellemtrin samt præster med konfirmationsforberedelse.

Aarhus Teater inviterer til et fagligt lærerarrangement, som afsluttes med spisning og forpremieren på forestillingen Den uendelige historie kl. 19.00.


På kurset vil du få præsenteret undervisningsmaterialet og selv afprøve både skriveøvelser og dramaøvelser fra materialet. Efter dette kursus er du klædt på til at bruge forestillingen i din undervisning. Mange af øvelserne kan også bruges på andre forestillinger, så du får hermed inspiration til at inddrage teaterforestillinger i din danskundervisning.

Oplægsholdere:

 • Bente Madsen, lektor i dansk og drama, præst og forfatter tilundervisningsmateriale til Den Uendelige Historie
 • Lene Kaaberbøl, forfatter
 • ATL-teamet

PRAKTISK INFO OM LÆRERKURSUS DEN UENDELIGE HISTORIE

OBS. Ny dato:
ONSDAG 14. november kl. 13.30-18.
Herefter spisning og teaterforestilling kl. 19 - ca. 21
Målgruppe Lærere i bl.a. dansk, drama og kristendomskundskab i folkeskolens indskoling og mellemtrin samt præster med konfirmationsforberedelse.
Forplejning Der vil være kaffe, te og vand undervejs samt en sandwich og 1 øl, vand eller vin kl. 18. Det er en god idé at spise frokost inden kurset.
Forestilling Deltagerne får hver en billet til forpremieren på Den uendelige historie kl. 19.00 på den nyrenoverede Store Scene
Pris 300 kr. pr. deltager.
I prisen indgår workshop, forplejning og teaterforestilling.

Tilmelding
mail: billet@aarhusteater.dk
Bindende betalingsfrist senest 1. november 2018

Mød en skuespiller

Mød en af skuespillerne fra vores ensemble og bliv klogere på, hvordan en skuespiller arbejder eller hør skuespilleren fortælle om vejen ind i Aarhus Teaters forestillinger. Den hårfine balance mellem proces og produkt italesættes, når eleverne får et unikt indblik i skuespillerens følsomme og krævende arbejde.

Du må ikke forvente et færdigt oplæg af skuespilleren, og det er derfor vigtigt, at dine elever på forhånd har forberedt spørgsmål til skuespilleren, der i dialogform leverer et oplæg på baggrund heraf. Vi åbner dørene for jer på Aarhus Teater - eller skuespilleren kommer ud på jeres skole.

 • Periode: Hele sæson 2018/19. Dato og tid aftales individuelt.*
 • Målgruppe: 1.-10. Klasse og ungdomsuddannelserne
 • Varighed: Ca. 1 time
 • Antal: Max 25 elever
 • Pris: Gratis. Ved transport på over 50 km tillægger vi et gebyr på 2,10 kr. pr. kilometer.
 • Fag: Alle fag – dog særligt Dansk og Drama
 • Forarbejde: Forbered spørgsmål sammen med dine elever inden mødet med skuespilleren
 • Bestilling: Aarhus Teaters Billetservice, tlf 7021 3021 eller arrangement@aarhusteater.dk

* Vi forsøger så vidt muligt at indfri dine ønsker om at møde en bestemt skuespiller. Men der kan være tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre. 

Mød vores ensemble her

Rundvisning

Parykker

Vil du og dine elever med bag scenen?

Sæsonen igennem tilbyder vi rundvisninger, hvor du og dine elever får en enestående mulighed for at gå teatret efter i krogene. En rundviser fortæller om husets historie, om arkitekturen og udsmykningen. Turen går rundt i hele huset – til de forskellige scener, værksteder, rekvisitkælder mv. Rundvisningen starter typisk ved teatrets hovedtrappe i Teatergaden og varer ca. 1 - 1 1/2 time.

Rundvisninger på teatret sker under hensyntagen til kunsten. Der kan være prøver på scener eller i prøvesale samt travlhed på værksteder, der medfører, at vi ikke kan garantere, at turen går forbi alle scener og værksteder.

Prisen for en rundvisning er 40 kr. pr. skoleelev / studerende (normalt 50 kr.) - dog et minimumsbeløb på 800 kr. Max 25 deltagere.

Bestil en rundvisning på billet@aarhusteater.dk eller tlf 7021 3021

BEMÆRK: Grundet ombygning af Store Scene tilbydes der ikke rundvisninger i sommer/efterår 2018

 

Sommerskole

SKAB ET VASKEÆGTE MORDMYSTERIE

Sommerskole

Vi laver en sommerskole til 6. – 8. klasse, hvor vi sammen sætter rammerne for en mordgåde, som vores publikum skal løse. Vi har både et skuespillerhold og et teknikhold. 

På skuespillerholdet arbejder vi med krop og stemme i rollearbejdet og i sammenspil med andre. På teknikholdet får du mulighed for at lave det fantastiske lys, de fede lydeffekter og skabe de forskellige rum, som mordmysteriet skal udfolde sig i. 

Det vaskeægte mordmysterie skabes som vandreforestilling og vises som afslutning for et indbudt publikum fredag i uge 27.

PERIODE 1. – 5. juli 2019 (uge 27)
KLASSETRIN 6.-8. klasse
PRIS Gratis
TILMELDING www.ferieavisen.dk Vi åbner for tilmelding i uge uge 23 (3.-7. juni) – hold øje med ferieavisen. Vi optager efter først-til-mølle princippet og kan ikke garantere pladser til alle.
STED Aarhus Teater Lærings lokaler. Arrangeres i samarbejde med Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice. 

Virksomhedsbesøg

Virksomhedsbesog

Når man går i teatret, ser man som regel kun skuespillerne, men der er mange mennesker, der har arbejdet på forestillingen både før, under og efter.

Med dette virksomhedsbesøg kommer eleverne bag scenen og ser, hvad der skal til for at drive et teater. De vil også få kendskab til de forskellige typer jobs, man kan have på et teater. De vil måske møde teatermalere, sceneteknikere, skræddere, rekvisitører eller lys- og lydteknikere.

Eleverne vil få en introduktion til teatrets afdelinger samt en rundvisning med stop ved 2-3 forskellige rollemodeller, der vil fortælle om deres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Rollemodellerne kan være forskellige alt efter dagens arbejdsopgaver.

Før besøget
Eleverne skal have undersøgt de forskellige jobfunktioner, og have læst om hvilke opgaver medarbejderne kunne have. Eleverne skal også forberede to spørgsmål til rollemodellerne.

Et besøg kan f.eks. indeholde:
- Et stop ved skræddersalen, hvor en teaterskrædder fortæller om sin uddannelse, baggrund og arbejde.
- Et stop i malersalen, hvor en teatermaler fortæller sin historie og beskriver arbejdets funktioner.
- Et stop i rekvisitafdelingen, hvor en rekvisitør fortæller om sin uddannelse, baggrund og arbejde og besvarer spørgsmål.

VARIGHED 2 timer
PRIS Forløbet er gratis.
Du kan aflyse værksteder op til 14 dage inden den aftalte dato, herefter vil
der være et aflysningsgebyr på 1.000 kr.
TILMELDING annek@aarhus.dk

Ekstremt demokratisk

DEBATTEATER FRA C:NTACT

Ekstremtdemo_b

Giv dine elever indsigt i ekstremisme og radikalisering, og mød en gruppe mennesker, der har haft ekstremisme og radikalisering tæt inde på livet. Hvad er radikale holdninger egentlig? Hvordan bliver man radikaliseret – og af hvem? Og hvorfor taler vi om det hele tiden?

Du møder en mangfoldig gruppe af mennesker, der fortæller om at være en del af yderliggående miljøer, føle sig marginaliseret i samfundet – og befinde sig i gråzonerne for, hvad man kan som en del af et demokratisk samfund. Om vejene ind og ud af ekstreme miljøer. Om hvilke spørgsmål, man skal stille til sine egne og andres holdninger. Og om grænserne for, hvad demokratiet kan rumme.

EKSTREMT DEMOKRATISK er en forestilling og et undervisningstilbud, som vil gøre publikum klogere på radikaliseringens væsen. Hvor rummeligt er vores samfund for vilde holdninger? Hvordan opfører man sig ”udemokratisk”? Og hvornår er man ude, hvor man ikke kan bunde?

Varighed inkl. Q & A efter forestillingen: 60 min.

Workshop
Efter hver forestilling inviterer vi til en workshop à 60 minutters varighed. Workshoppen foregår mellem de medvirkende og mindre hold af publikum og giver mulighed for at dele egne erfaringer. Workshoppen udbydes til max 75 elever efter først til mølle princippet.

SPILLEPERIODE 18. – 22. februar 2019 kl. 9.30-10.30
WORKSHOP Kl. 10.45-11.45
SCENE Scala
RELEVANT FOR Erhvervsskoler, produktionsskoler, gymnasieelever og folkeskoleelever fra 8. klasse og op.
PRIS Gratis

BESTILLING ONLINE HER

Teaterværksted om venskab og fællesskab

I FORBINDELSE MED OPGANG2’S FORESTILLING TO

Opgang2 Teatervaerksted

Teaterværksted om venskab, drifter, instinkter og overlevelse

Som noget nyt udvikler Opgang2 og Aarhus Teater Læring et teaterværksted skræddersyet til unge fra 14 år og op. Teaterværkstedet finder sted på Aarhus Teater og tager udgangspunkt i Opgang2 Turnéteaters nye forestilling TO.

Gennem en blanding af diskussion og teaterøvelser, der sætter krop og hoved i spil, oplever og opdager eleverne tematikken om venskab og fællesskab i TO og får en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til forestillingen. 

Læs mere om forestillingen

PERIODE 1. feb – 1. maj 2019
VARIGHED 2 timer
TIDSPUNKT Aftales med teatret. Ønsker du et teaterværksted samme dag som teaterforestillingen kl. 12, kan det lade sig gøre kl. 9-11.
PRIS Gratis for skoler i Aarhus Kommune (1.000 kr. for andre skoler). Bestilling af et teaterværksted forudsætter, at du samtidig køber min. 20 billetter til en forestilling i sæsonen.
BESTILLING atl@aarhusteater.dk 

OBS ANG. SKOLEBILLETTER TIL TO: I perioden fra 21. – 29. marts tilbydes gratis billetter til udskolingselever i Aarhus Kommunes folkeskoler alle hverdage kl. 12. Dette tilbud kan også kombineres med et teaterværksted – hvis du skal se TO kl. 12, behøver du ikke bestille flere billetter. Kontakt Opgang2 for nærmere information og billetbestilling på 8613 2505 / info@opgang2.dk
Billetter til de ordinære forestillinger bestiller du hos Aarhus Teater.

wORKSHOP: præsentation og mundtlig formidling

Dyk ned i skuespillerens værktøjskasse

Praesentation Og Formidling

Skal du holde oplæg og præsentere et fagligt stof for dine klassekammerater?

Skal du til mundtlig eksamen (eller jobsamtale) og har du brug for nogle fif til, hvordan du bedre brænder igennem?

Så kan dette kursus i præsentation og mundtlig formidling ved hjælp af skuespillerens værktøjer måske være noget for dig. Vi tager udgangspunkt i skuespillerens værktøjer, og gennem forskellige teaterøvelser får eleverne styrket deres kropsbevidsthed og kropssprog samt redskaber til at udtrykke sig dramatisk og fysisk med krop og stemme.

TIDSPUNKT Aftales med teatret.
PERIODE Hele året
VARIGHED 3 timer
MÅLGRUPPE Elever i grunduddannelsernes udskoling og ungdomsuddannelserne
STED Ude på skolen. Workshoppen kræver et lokale, hvor der er plads til, at alle eleverne kan arbejde fysisk på gulvet samtidigt.
PRIS 2.000 kr. Det er muligt at søge ULF i Aarhus om støtte til workshoppen - kontakt en kulturkonsulent på ulfiaarhus.dk
BESTILLING atl@aarhusteater.dk

Sådan bestiller du

BILLETPRISER
60 kr. til børn og unge under 25 år samt studerende med studiekort
Rabatten gælder mandag til torsdag på alle scener, dog ikke O- og A-pladser på Store Scene*

Booking af billetter samt øvrige rabatter

* Til Den uendelige historie koster børn/unge-billet 60,- alle dage og alle pladser i salen.

REFUSION
Aarhus Teater modtager formidlingstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvilket muliggør at vi kan sælge billetter til 60,-
Der kan derfor ikke opnås yderligere refusion på disse billetter.

2 FRIBILLETTER TIL LÆREREN
Hvis du som lærer køber billetter til din klasse, tilbyder vi dig 2 fribilletter til den pågældende forestilling, så du kan nå at se den, inden du skal have din klasse med i teatret.

TEATER- OG SKRIVEVÆRKSTEDER
Pris: 
Skoler i Aarhus Kommune: Gratis
Andre skoler: 1.000 kr.

Forudsætning for værkstedsbestilling
Bestilling af et teater- eller skriveværksted forudsætter, at du samtidig køber min. 20 billetter til en forestilling i sæsonen. Vi anbefaler, at du kombinerer værkstedet med den forestilling, I skal se (der kan dog være tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at kombinere værksted og forestilling direkte; i de tilfælde bestiller du bare billetter til en anden forestilling).

Sådan gør du:
1. Vælg den forestilling, du ønsker at arbejde med på teater- eller skriveværkstedet (se hvilke forestillinger der er udvalgt i denne sæson)
2. Send en mail til Aarhus Teater Læring på atl@aarhusteater.dk (skriv venligst ’Teaterværksted + skolens navn + klassetrin’ eller ’Skriveværksted + Skolens navn + klassetrin´ i emnefeltet), og oplys den dato eller periode I ønsker værksted. BEMÆRK: vi kan ikke garantere den ønskede dato, men vil imødekomme det efter bedste evne i dialog med dig. 
3. Bestil teaterbilletter (min. 20 billetter) på billet@aarhusteater.dk. Skriv hvilken skole, du kommer fra, skolens og dine kontaktoplysninger (mail og telefon)
4. Vi sender en ordrebekræftelse til dig, når vi har modtaget din bestilling

Aflysning af værksteder
Du kan aflyse værksteder op til 14 dage inden den aftalte dato. Herefter vil der være et aflysningsgebyr på 1.000 kr.
Aarhus Teaters værksteder er støttet af ULF i Aarhus –Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune.

TRANSPORTRABAT MED MIDTTRAFIK
Der findes forskellige rabatmuligheder for skoler og unge.
Læs mere på www.midttrafik.dk