Særlig service

Har du behov for særlig service i forbindelse med dit besøg på Aarhus Teater, vil vi meget gerne hjælpe dig.

ADGANG FOR DÅRLIGT GÅENDE

Kørestolspladser kan ikke købes online, men enten ved fysisk fremmøde i Billetservice eller på tlf. 7021 3021 / billet@aarhusteater.dk 

Aarhus Teater er et ældre teater, derfor er der trapper for at komme til alle scener. Rundvisninger på Aarhus Teater er derfor ikke egnet til dårligt gående. Vi har elevatorer til alle sale, men hver opmærksom på hvilken indgang du skal benytte.

Elevator forefindes til:
- Store Scene, Kampmann Salen og Buegangen
ved "sceneindgangen" i Skolegade 4, hvor man kan kontakte vagten på dørtelefonen og herefter lukkes ind.
- Scala, Studio, Stiklingen, Scala Foyer indgang gennem Billetservice i Teatergaden.

Kontakt venligst teatret i forvejen

TOILETTER

Ikke alle toiletter i Aarhus Teater er hensigtsmæssigt placeret. På Store Scene er de fleste lokaliseret ved trappers repos. Handicaptoiletter findes ved elevatoren på balkonen i venstre side og til venstre for hovedindgangen. Ved Scala, Studio og Stiklingen findes toiletterne i stengangen.

KOM FREM TIL TEATRET
Bemærk hævede stelere efter kl.18

Der findes kun få P-pladser tæt ved teatret, men det er muligt at blive sat af foran teatret i Teatergaden lige foran teatrets hovedindgang. Gaden er dog ensrettet, så der skal køres ind af Skolegade fra Mindebrogade ved Europa Plads. Bemærk at skal du frem til teatret efter kl.18, skal vagten kontaktes på 8933 2300, så de kan sænke stelere i Skolegade. Ring først når du holder ved de hævede stelere/pullerter. 

DÅRLIGT HØRENDE

Ikke alle forestillinger er forstærket med mikrofoner. Særligt på Scala scenen kan lyden være en udfordring. Hjælpemidler såsom høreapparater er i dag endvidere blevet meget avanceret og nøje tilpasset den enkeltes behov. Desværre kan teknik på teatret, såsom teleslynge ikke altid leve op til forventningerne. Henvend dig derfor gerne inden dit besøg, så kan vi sammen bedre vurdere, hvordan vi bedst kan hjælpe. For eksempel tilbyder vi på udvalgte forestillingsdage gratis tekstning på dansk via en app på din mobil. 

Teleslynge
Ved henvendelse til vores personale kan der, kun på Store Scene og Scala, som mulig hjælp udleveres en radiomodtager, som kan anvendes med halsslynge eller hovedtelefon. Dog er der ingen garanti for at lyden vil blive markant bedre.

SYNSTOLKNING

Hvis du er blind er du meget velkommen til at kontakte teatret på info@aarhusteater.dk eller på telefon 70213021 og høre mere om forestillingerne. Du har også mulighed for at få tilsendt vores programmer kun som tekst til brug for oplæsning. En sjælden gang i mellem har vi mulighed for at synstolke forestillinger. Tilmeld dig evt. nyhedsbrevet for at få nyheder. Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

TRIGGER ADVARSEL
Opmærksomhed på sensitive emner

Når du læser om en aktuel forestilling på Aarhus Teater fortæller vi gerne om handlingen i overordnede træk, temaerne i stykket og måske har du også set billeder eller læst et interview med de kreative folk involveret i forestillingen. 

Men ofte vil der være elementer udeladt. For det er når vi sammen oplever det uventede, overraskelsen, plot-twistet at teateroplevelsen løftes til at være noget helt unikt. Det er der vi knytter et fællesskab imellem scene og sal og giver stof til debat og eftertanke efterfølgende. 

Der kan dog også i nogle tilfælde være skildret situationer eller emner, som kan være stærkt foruroligende for dig, der har et traume. Er du særlig sensitiv omkring visse temaer eller situationer, og kan opleve særlig voldsom angst ved at opleve disse på scenen, er du altid meget velkommen til at kontakte os direkte på info@aarhusteater.dk 

Du behøves ikke udlevere konkrete personlige detaljer, men en medarbejder vil kunne give dig mere indsigt i en forestillings virkemidler og temaer og eventuel kunne give dig en heads-up på hvad du kan forvente. Således kan vi sammen sikre en god oplevelse i teatret for alle. 

Ikke alle handicap er synlige. Nogle er usynlige og har du et særligt ønske eller spørgsmål til dit teaterbesøg, så kontakt os endelig på info@aarhusteater.dk 

Demensvenligt teater
Handicap

KØRESTOL

SÆRLIGE PLADSER
På Store Scene og Scala har vi 2 kørestolspladser pr. forestilling. På Studio og Stiklingen har vi 1 kørestolsplads pr. forestilling. Kørestolspladser bestilles hos Billetservice.

Kørestolsbrugere samt publikum der kan fremvise medlemskort fra Invalideorganisationernes Brugerservice eller stamkort fra Dansk Blindesamfund kan gratis medbringe ledsager i Aarhus Teater. Kontakt Billetservice på tlf. 7021 3021.

ADGANG FOR KØRESTOLSBRUGERE
Elevator til Store Scene, Buegangen og Kampmann Salen er tilgængelig ved sceneindgangen i Skolegade, hvor man kan kontakte vagten på dørtelefonen og herefter lukkes ind. Via Billetservice i Teatergade findes adgang til teatrets andres scener. Handicaptoiletter forefindes ved alle scener.

HANDICAP P-PLADS
Der findes få handicapparkeringspladser i Teatergaden lige foran teatret. Efter at Bispetorvet er lukket for kørsel, skal der nu køres til Teatergaden fra Kannikegade, hvor ensretningen er vendt. Dvs. at der skal køres ind af Skolegade fra Mindebrogade ved Europa Plads. Bemærk "stelere" er oppe efter kl.18.