Datapolitik

På denne side finder du yderligere information om Aarhus Teaters privatlivs- og Cookiepolitik samt vores handelsbetingelser.

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Aarhus Teater indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og når du opholder dig på Aarhus Teater og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

  1. Indsamling af personoplysninger
  2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
  3. Samtykke
  4. Sikkerhed
  5. Dine rettigheder
  6. Links til andre hjemmesider
  7. Ændringer af privatlivspolitikken
  8. Kontakt
  9. Kontakt

1. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler fx følgende personoplysninger om dig ved køb af billet: navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. 

For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig, fremsende billetter efter ønske, oplyse om evt. aflysninger eller ændringer.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).

Indsamling til modtagelse af nyhedsbreve
Hvis du ønsker at modtage Aarhus Teaters nyhedsbrev, inspirationsmateriale og information om teateroplevelser, anmeldelser samt gode tilbud mv. beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og din e-mail adresse. Nyhedsbreve kan også have indhold baseret på købshistorik for at målrette anbefalinger.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved at anvende afmeldingslinket i e-mailen, eller skrive til nyheder@aarhusteater.dk.

Indsamling ved brugeroprettelse på hjemmesiden
Hvis du ønsker at blive oprettet som bruger på Aarhus Teaters hjemmeside, samtykker du i denne forbindelse til, at vi behandler oplysninger om dit navn og e-mailadresse, så vi ved, hvor vi skal sende dine billetter hen. 

Indsamling ved køb af billetter
Når du køber billetter til forestillinger på Aarhus Teater samtykker du i denne forbindelse til, at vi behandler oplysninger om dig, herunder dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, betalingsform og din adresse til brug for gennemførelse af dit køb, fremsendelse af billetter med videre.

Vi bruger også dit postnummer til analyse for at understøtte vores intention om at nå publikummer i landsdelen.

Når du køber billetter giver du os samtidig samtykke til at modtage e-mails med følgende indhold: 

Information om din forestilling, herunder om aflysninger, ændringer til programmet eller særlige trafikale udfordringer. Disse informationer kan også modtages som SMS hvis oplyste telefonnummer er er mobilnummer.

Information og tilbud, som relaterer sig til den eller de forestillinger du har set.

Brugerundersøgelse hvor du selv vælger om du vil hjælpe os med at blive bedre og give feedback til teatret. 

E-mails og SMS vedrørende information om din forestilling kan ikke afmeldes, da det er nødvendigt for at kunne komme i kontakt med dig i forbindelse med dit køb i tilfælde af aflysninger og ændringer af programmet, så du ikke går forgæves.  

Du kan til enhver tid redigere dine personlige oplysninger ved at logge ind på ”Min Profil” på hjemmesiden eller ved at kontakte Aarhus Teaters Kundeservice.

Se i øvrigt afsnittet ”Dine rettigheder” nedenfor.

Indsamling ved brugerundersøgelser
Hvis du deltager i en brugerundersøgelse om din teateroplevelse vil vi bruge besvarelserne i anonymiseret form til analyse og statistik. Når du besvarer en brugerundersøgelse samtykker du samtidig til, at vi gemmer din besvarelse. Når vi har analyseret din besvarelse vil den blive yderligere anonymiseret til brug for generel analyse og statistik.

Indsamling af personoplysninger ved TV-overvågning
Hvis du opholder dig på Aarhus Teater indsamles der personoplysninger i form af TV-overvågning. Denne overvågning foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Lov om TV-overvågning.

Vi opbevarer dine data
Vi opbevarer og behandler dine oplysninger så længe det er relevant og vi har et sagligt formål hertil, eller indtil du trækker dit samtykke til behandlingen tilbage. Vi kan behandle og opbevare dine oplysninger i en længere periode end beskrevet ovenfor, såfremt oplysninger er anonymiseret, hvilket betyder, at vi ikke længere kan spore oplysningerne tilbage til dig. For så vidt angår dine købsoplysninger er vi forpligtet til at gemme disse i mindst 5 år ifølge bogføringsloven.

Videregivelse til tredjeparter
Personoplysninger afgivet til Aarhus Teaters online medier kan videregives til interne afdelinger på Aarhus Teater og Billetten A/S for at opfylde salgs- og supportforpligtelser. 

Aarhus Teater deler personlige oplysninger med tredjeparter i det omfang, det er nødvendigt for at kunne løse kundeforholdets opgaver, herunder;

tredjeparter som leverer produkter og ydelser til dig, så de kan behandle og gennemføre dit køb (f.eks. når du køber menuer eller pausedrinks videregives oplysninger om købet til forpagter af Cafe Hack)

Aarhus Teater forskellige it–serviceleverandører, som stiller løsninger til rådighed for, at vi f.eks. kan sælge billetter, udsende nyhedsbreve, lave brugerundersøgelser, kampagner, videoovervåge adgangsforhold og lignende.

Distributører af trykt materiale.

Myndigheder i den udstrækning lovgivningen kræver det.

Cookies
I forbindelse med besøg på Aarhus Teaters internet domæner og web-tjenester, herunder aarhusteater.dk, indsamles der oplysninger i cookies. Det drejer sig om oplysninger, som fremkommer i dit elektroniske spor på hjemmesiden ud fra hvilke sider du besøger.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er at analysere trafik, huske dine præferencer og gøre din oplevelse på hjemmesiden, så god som mulig.

Vi bruger egenproducerede cookies, som anvendes til at følge, hvordan siderne på Aarhus Teaters hjemmesider anvendes, samt til at forbedre opbygningen og afvikle driften af hjemmesiderne.

Vi bruger tredjepartscookies på Aarhus Teaters hjemmeside til at måle trafikken på websitet, som anonymiseres. Herunder blandt andet til udarbejdelse af statistik, sikre at du forbliver på samme webserver under dit besøg og til at styre hvilket indhold, der fungerer bedst for vores brugere.

Vi bruger sessionscookies til at huske, at du er logget ind, og hvad du har i din kurv i forbindelse med køb på Aarhus Teaters hjemmeside.

Vi tillader cookies og trackingpixels fra tredjeparter (Google og Facebook) for at kunne målrette vores markedsføring på andre hjemmesider, så vi kan vise dig information om de mest relevante teateroplevelser.
Læs mere under afsnittet om Cookiepolitik

3. SAMTYKKE
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os på info@aarhusteater.dk (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

I forbindelse med køb af billetter til en forestilling, som beskrevet i afsnit 2, kan vi kontakte dig via mail og telefonnummer, hvis der er aflysninger, ændringer til programmet eller f.eks. særlige trafikale udfordringer, som du skal være opmærksom på i forbindelse med din teatertur. Dette samtykke kan ikke trækkes tilbage inden teaterturen, da disse henvendelser ikke er af markedsføringsmæssig karakter. Ligeledes skal vi som minimum behandle oplysninger om dit navn og e-mailadresse for at kunne gennemføre dit billetkøb.

4. SIKKERHED
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Al elektronisk kommunikation af kreditkortoplysninger foregår krypteret, og der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Salg af billetter til Aarhus Teaters forestillinger foretages via billetudbyderen Billetten.dk, som sikrer, at dine kreditkortoplysninger behandles sikkert og efter gældende retningslinjer, herunder sikkerhed ved datakryptering. Personoplysninger registreret hos Billetten A/S opbevares i maksimalt 5 år, hvorefter de slettes. Alle kundedata opbevares krypterede i Billettens systemer.

I forbindelse med behandlingen af oplysninger har du ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling vedrørende dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, kan du kontakte Billetten A/S. Du kan til enhver tid se Billettens regler og kontrakt om behandling af personoplysninger på siden https://billetten.dk/persondata

5. DINE RETTIGHEDER
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os på GDPR@aarhusteater.dk (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.

Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C
GDPR@aarhusteater.dk 

Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

6. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER MV. 
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker. 

7. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8. KONTAKT 
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Aarhus Teater 
CVR-nr.: 38404016
Teatergaden
8000 Aarhus C
89 33 23 00
GDPR@aarhusteater.dk

(Denne tekst er opdateret den 22. oktober 2019)


 

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C

Email: info@aarhusteater.dk
Telefon: 89 33 23 00
CVR: 38404016

BETALING
På aarhusteater.dk kan der betales med Dankort, Mastercard, VISA, Maestro og MobilePay.

Købssummen trækkes først fra din konto den dag vi sender billetterne. I betalingsforløbet foregår al kommunikation mellem dig og Billetten A/S krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til PBS / Euroline, og Billetten gemmer ikke dine kortoplysninger. Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem os og dig som køber, så har du mulighed for at henvende dig til dit pengeinstitut, for eventuelt at få dine penge tilbageført til din konto.

KØB OG LEVERING AF BILLETTER
Alle billetpriser ved Aarhus Teater er oplyst inkl. moms og billetgebyr. Billetgebyr er på DKK 15,00 (inkl. moms) pr. billet. Gebyret refunderes ikke ved eventuelle aflysninger.

Når du køber billetter online på aarhusteater.dk kan du vælge mellem to måder at få dine billetter leveret på:

Elektronisk billet (PDF): Køber du en elektronisk billet, vil du modtage billetten pr. e-mail med en vedhæftet pdf umiddelbart efter du har gennemført betalingen. Herefter kan du enten printe billetten og medbringe den i fysisk form eller fremvise billetten på din telefon eller tablet ved indgangen til forestillingen.

Forsendelse: Vi anvender Post Nord ved forsendelser. Ved forsendelse tillægges en forsendelsespris på DKK 35,00 pr. ekspedition. Billettens sikkerhedsprocedure sikrer, at den billet, du modtager, ikke kan kopieres eller på anden måde forfalskes. Det er derfor ikke nødvendigt at sende brevet anbefalet. Du behøver altså ikke være hjemme, når billetterne kommer med posten. Billetter sendes, så de er fremme senest 10 hverdage efter bestilling. Såfremt du ikke har modtaget dine billetter, bedes du kontakte os. Alle forsendelsespriser er inklusiv moms og skatter.

KØB AF ONLINE GAVEKORT
Når du køber et gavekort online på aarhusteater.dk, bliver det tilsendt som vedhæftet pdf til den e-mailadresse som er oplyst ved købet. Der pålægges hver ordre et ordregebyr på DKK 5,00 (inkl. moms). Gebyret refunderes ikke.

Gavekort kan også købes hos billetservice på Aarhus Teater i åbningstiden og beløbet kan benyttes til Aarhus Teaters forestillinger og arrangementer, samt i Cafe Hacks restaurant og pausebar. Gavekort kan ikke benyttes til arrangementer, hvor billetterne ikke sælges af Aarhus Teater. Der er ikke fortrydelsesret på gavekort. Gavekort har en gyldighed på 3 år fra udstedelsesdato. Udløbsdatoen kan ses direkte på gavekortet eller oplyses ved at kontakte Aarhus Teaters Billetservice. 

FORTRYDELSESRET, BYTTERET OG FORÆLDELSE
Der er ikke fortrydelsesret på billetter. Onlinekøb af billetter er desuden ikke omfattet af fortrydelsesretten i henhold til forbrugeraftaleloven, jf. lovens § 18, stk. 2, nr. 12. Du kan derfor ikke få refunderet billetten.

Ret til ændringer af spilleperiode og -tidspunkter forbeholdes. Billetter der ikke benyttes pga. sygdom, vejrlig eller lignende refunderes ikke.

Fortryder du valg af spilledag eller forestilling, bytter vi gerne dine billetter frem til sidste hverdag før forestillingen. Dine billetter kan ombyttes til en anden spilledag til samme forestilling, men ikke til gavekort eller kontanter. Ved ombytning betales serviceomkostninger på 25 kr. per ny billet, men max i alt 100 kr.

Du kan ombytte dine billetter ved at sende en mail til billet@aarhusteater.dk eller ved at ringe til Aarhus Teaters Billetservice på telefon 70 21 30 21 i åbningstiden. Ombytningen kan ikke ske via brev. Uden for telefontiden kan ombytning også foregå ved personligt fremmøde i billetservice i åbningstiden.

Der er ikke fortrydelsesret på gavekort. Elektroniske gavekort købt på aarhusteater.dk kan dog udbetales kontant. Indenfor gavekortets gyldighedsperiode tages et gebyr på 25 kr. Gavekort har en gyldighed på 3 år fra udstedelsesdato. Udløbsdatoen kan ses direkte på gavekortet eller oplyses ved at kontakte Aarhus Teaters Kundeservice.

BILLETTENS GYLDIGHED
Billet med påtrykt stregkode og ordrenr. er dit adgangsbevis til et konkret arrangement. Billetten kan fremvises både printet på papir og som pdf, men er kun gyldig, såfremt stregkoden er synlig og aktiv. Det betyder, at billetter, hvor stregkoden er utydelig eller billetter som er blevet annulleret pga. bortkomst eller ombytning til en anden dag mv., ikke er gyldige. Stregkoden accepteres kun én gang ved adgang til arrangementet. Billetten kan altså ikke forsøges anvendt flere gange eller kopieres.

Vær opmærksom på, at det i Danmark er ulovligt at udbyde og videresælge billetter til en højere pris, end de oprindeligt har kostet (inkl. serviceomkostninger). Ulovlig kopiering eller ulovligt videresalg af billetter kan medføre, at du ikke får adgang til arrangementet.

AFLYSNING
Aflysninger oplyses på hjemmesiden, samt sendes så vidt muligt til oplyste mail og sms.

Aflyses forestillingen før start eller inden halvdelen af forestillingen er gennemført, kan din billet refunderes (ekskl. gebyr) og du vil modtage besked derom. Hvis over halvdelen af forestillingen er gennemført refunderes eller ombyttes billetten ikke. Billetter kan kun refunderes i den igangværende sæson.

Billetter der ikke benyttes pga. sygdom, vejrlig eller lignende refunderes ikke.

SERVICEMAILS
Ved billetkøb accepterer billetkøberen at modtage servicemails og sms i direkte forbindelse med den købte forestilling. Servicemail og sms indeholder praktiske oplysninger i forbindelse med den valgte forestilling. Spørgeskemaer og lign. sendes efter besøget og bruges til at forøge serviceniveauet i forbindelse med teaterbesøget. Læs mere om Aarhus Teaters privatlivs- og Cookiepolitik på denne side.

REKLAMATION
Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til teatret på info@aarhusteater.dk. Er der imidlertid noget, du er utilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter, gavekort eller varer, kan du kontakte Billetservice på billet@aarhusteater.dk eller telefon 70 21 30 21. 

ANSVARSFRASKRIVELSE
Aarhus Teater tager forbehold for fejl og ændringer i priser, spilledage, repertoire, rollebesætning mv.

FORBEHOLD
Billetten A/S formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør. Billetten A/S tager forbehold for fejl i de viste priser og for udsolgte arrangementer.

SPROG
Alle kontrakter indgås på dansk.

BETALINGSKORTGEBYR
Der pålægges kun betalingskortgebyr på firmakort og betalingskort udstedt i lande udenfor EU. Du vil kunne se det nøjagtige beløb, inden du godkender købet.

Korttype

Pris

Dankort, VISA/Dankort 0 - 50,00 kr.

0,88 DKK

Dankort, VISA/Dankort 50,01 - 100,00 kr.

1,38 DKK

Dankort, VISA/Dankort over 100,00 kr.

1,74 DKK

MasterCard udstedt i Danmark

1,38% af transaktionsbeløbet (Min. 0,88 DKK)

MasterCard udstedt i udlandet:

1,38% af transaktionsbeløbet (Min. 2,44DKK)

VISA

1,38% af transaktionsbeløbet (Min. 2,44DKK)

VISA Electron udstedt i Danmark

1,38% af transaktionsbeløbet (Min. 0,88DKK)

BEMÆRK - vedr. gebyr på betalingskort. Alle kortgebyrer er incl. 25% moms

(Denne tekst er opdateret den 18. maj 2020)

 

 

 

Cookies

Yderligere information om Aarhus Teaters Cookiepolitik

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet. Nedenfor beskriver vi, hvordan Aarhus Teater anvender de oplysninger/cookies, som du efterlader, når du besøger Aarhus Teaters hjemmesider i din browser.

Ejeroplysninger
Disse hjemmesider udbydes af:

Aarhus Teater  
CVR-nr.: 38404016
Teatergaden
8000 Aarhus C
89 33 23 00
info@aarhusteater.dk  

HVAD ER EN COOKIE?
Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere services på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din enhed (PC, tablet, smartphone e.l.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på din enhed, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

COOKIES PÅ Aarhusteater.dk
På Aarhus Teaters hjemmesider bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt, og til at afvikle driften af hjemmeside. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere. 

Når du foretager et køb på hjemmesiden bruger vi såkaldte session cookies til at huske, at du er logget ind og hvad du har i din kurv. Sessionscookies bruges også af Twentythree.net til at kunne afspille og registrere visninger af videoer på aarhusteater.dk. Sessionscookies slettes når du lukker din browser.

Google Analytics bruger cookies til at føre statistik over hvordan, (_gid, udløber efter 24 timer) og hvor ofte (_ga, udløber efter 2 år) du bruger hjemmesiden, samt til at forhindre at analyseværktøjet overbelaster hjemmesiden (gat, udløber efter 1 minut).  

Vi tillader cookies og trackingpixels fra tredjepart (Google, Facebook, JP/Politikens Hus) for at kunne måle og målrette vores markedsføring på andre hjemmesider, så vi kan vise dig information om de mest relevante teateroplevelser.

HVORDAN FJERNES/UNDGÅS COOKIES?
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.

Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller hvis du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

Flash cookies


HVORFOR INFORMERER VI OM COOKIES?
Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT-udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen). 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146417 

Vil du vide mere
Læs mere om cookieregler på Erhvervsstyrelsens hjemmeside