Kontakt

Whistleblower-ordning

AARHUS TEATER

Hovednummer
Kun omstilling til administration, værksteder og ansatte
Tlf. 89 33 23 00

AARHUS TEATER
Skolegade 4
8000 Aarhus C
CVR NR. 38 40 40 16

Bankforbindelse:
Danske Bank 3627 konto nr. 3617218046
Iban: DK9830003617218046
Swift: DABADKKK

Faktura sendes til adm@aarhusteater.dk 

______________________________

BILLETSERVICE
Tlf.: 70 21 30 21
Mail: billet@aarhusteater.dk

Andre henvendelser:
info@aarhusteater.dk

Arrangementer og rundvisninger
mail: arrangement@aarhusteater.dk

Restaurant og bestilling ved Restaurant Hack
mail: info@restauranthack.dk

Ledige stillinger og uopfordret ansøgninger
aarhusteater.dk/ledigestillinger

 

kontakt afdeling 


LEDELSE

Teaterdirektør Trine Holm Thomsen / mail trine.thomsen@aarhusteater.dk

Direktør Allan Aagaard / mail allan.aagaard@aarhusteater.dk

HR chef Lene Christensen Maribo / mail lene.maribo@aarhusteater.dk

AFDELINGSLEDERE

Økonomichef Søren Just / mail: soeren.just@aarhusteater.dk

Producent Anette Lindblad Væring / mail: annette.vaering@aarhusteater.dk

Kommunikationschef Morten Daugbjerg / mail: morten.daugbjerg@aarhusteater.dk

Salgs- og Marketingchef Emilie Brøgger / mail: emilie.jensen@aarhusteater.dk

Produktionsleder Line Bjergø / mail: line.bjergoe@aarhusteater.dk

Scenechef Jesper Ahnfeldt-Mollerup / mail: jesper.mollerup@aarhusteater.dk 

Værkstedschef Lars Fog / mail: lars.fog@aarhusteater.dk

Kostumechef Majken Banke Ova / mail: majken.Banke@aarhusteater.dk

Chefdramaturg Hanne Lund Joensen / mail: hanne.joensen@aarhusteater.dk

Arrangements- og partnerskabschef Rikke Dueholm / mail: rikke.dueholm@aarhusteater.dk 


Aarhus Teaters Whistleblowerordning

I Aarhus Teater whistleblowerordning kan du foretage fortrolig og sikker indberetning af alle alvorlige forhold, der vedrører Aarhus Teater. Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til vores kendskab.

Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd herunder forhold vedrørende misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt. 

Whistleblowerordningen kan bruges af alle med en tilknytning til teatret, d.v.s. fastansatte, freelancere, frivillige og leverandører, der arbejder sammen med Aarhus Teater.
Du kan frit vælge, om du vil være anonym eller tilkendegive din identitet, når du foretager en indberetning til whistleblowerordningen.  

Aarhus Teater overlader de indkomne oplysninger til advokatfirmaet Poul Schmith, der som databehandler for Aarhus Teater står for den indledende screening af de modtagne indberetninger. Systemet leveres af Whistleblower Software ApS.

Læs mere om teatrets whistleblowerpolitik, anonymitet og privatlivspolitik samt rammerne for brug af dette i ordningen i selve portalen: 

Gå til Aarhus Teaters Whistleblowerordning (eksternt link)

 

Aarhus Teaters Whistleblowerordning