Gode råd til en god teatertur


Med elever i teatret


Teatret her og nu, altså live, så vær opmærksom på, at alle i rummet har et ansvar for den gode oplevelse. 

Udover jeres klasse vil der i teatersalen være skuespillere på scenen, teknikere bag scenen og ikke mindst alle de andre gæster, der også skal se forestillingen.

Vi forventer, at lærer og pædagoger hjælper os med, at alle får en god teateroplevelse.

Forbered dine elever hjemmefra og snak om god adfærd i det fælles rum: ingen mobil, giv din opmærksomhed til scenen og tag hensyn til de andre gæster i salen.

Overvej, hvem der skal sidde sammen i salen i forhold til at sikre den bedste oplevelse og evt. placere en lærer/pædagog strategisk. 

Vi ser dog også gerne, at elever hellere forlader forestillingen og venter på sin klasse i foyeren, end at der tales og konfliktoptrappes i salen. 

Dørene ind til teatersalen åbner 30 min før forestillingen starter.

Når forestillingen er gået i gang, vil det ikke altid være muligt at kommer ind i teatersalen. 

Kom derfor i god tid og sørg for at gå samlet ind på jeres pladser. Tag eventuel også højde for trafik. Teatret er placeret midt i Aarhus C og der kan ofte være trængsel ind og ud af byen. 

Lyset fra en skærm forstyrrer både dig selv og andre.

Forestillingen foregår her og nu, så når lyset dæmpes, skal du sidde på din plads og bruge dine øjne og ører. Det fungerer bedst, hvis mobiltelefonen er slukket under forestillingen. 

Derudover skal du være opmærksom på, at det ikke er tilladt at tage billeder, filme og optage lyd fra forestilling.

Husk: det gælder også efter en evt. pause i forestillingen!

Respekter, at du deler tid og rum med andre - både de, som sidder i salen sammen med dig, men også dem på scenen. Du må gerne reagere på forestillingen, men du skal vente med privatsnak til efter forestillingen. 

Ledsagende lærere/pædagoger bedes forholde sig aktivt til de elever som er urolige. Aftal for eksempel inden forestillingen, hvem som sidder ved siden af hinanden, og at I taler om oplevelserne efter forestillingen. 

Man må godt forlade sin plads under forestillingen, men det forstyrrer alle i salen rigtig meget.

Hvis man alligevel går ud af salen, vil det derfor også være kontrolløren, som efterfølgende vil vurdere, hvornår det forstyrrer mindst muligt at blive lukket ind igen.

Et råd er at huske at nå på toilettet, inden forestillingen starter. 

Selvom der er ledige pladser andre steder i salen, må man ikke flytte.

Med børn i teatersalen

Teaterpædagog Sissel Worm Glass og skuespiller Nanna Bøttcher giver et par gode råd, erfaringer og anbefalinger med til at få den bedste oplevelse under overskrifterne: 

  • Forbered barnet på besøget
  • Liveoplevelsen går tættere på
  • Følg anbefalingerne vedrørende alder
  • Ryk sammen om hyggen
  • Lad barnet opleve uforstyrret
  • Tal med barnet om teateroplevelsen

I videoen anvendes billeder fra Pagten (sæson 2019/20)


På Aarhus Teater får vi hvert år besøg af cirka 33.000 gæster under 25 år.

Nogen er kun 6 mdr til de mindste forestillinger typisk på de mindre scener, mange kommer med familien til hyggelige traditioner på Store Scene. Men rigtig mange besøger os - ligesom du - med deres klasse som en del af skolepensum. 

Men vi tror på at en teatertur kan mere end blot være et afbræk i undervisningen.

AT Læring er vores særskilte afdeling på teatret, som arbejder med at lave undervisningsmaterialer, afvikle workshops med både lærere og elever og ikke mindst understøtte de læringsmål der er opsat i skolerne. 

aarhus teaters facade